Gwasanaethau Iaith Busnes Ymadroddion Saesneg cyffredin o darddiad Ffrengig

I lawer o Frits, ymddengys mai dim ond atgof pell o ddyddiau ysgol yw Ffrangeg, ond efallai y cewch eich synnu o sylweddoli eich bod chi'n gwybod llawer mwy o'r iaith nag yr ydych chi'n ei feddwl. Defnyddir cannoedd o ymadroddion yn yr iaith Saesneg, ac fe'u derbynnir yn swyddogol i'n geirfa, sy'n deillio o'r Ffrangeg mewn gwirionedd. Isod mae rhai enghreifftiau.


Ymadroddion Saesneg dan ddylanwad Ffrangeg

 • Pan eisteddwn i lawr am bryd o fwyd blasus, nid ydym yn dymuno 'archwaeth dda' i'n gilydd ond yn hytrach 'bon appetit'.
 • Gelwir gweithiau arbrofol neu arloesol yn 'avant-garde', nid 'gwarchodwyr ymlaen llaw'.
 • Mae'n ddigon posib y bydd sgwrs breifat rhwng dau unigolyn yn cael ei chyflwyno fel 'tête-à-tête', ond nid fel 'pen wrth ben', sydd â gwahanol arwyddocâd.
 • Yn y wlad hon, os ydych chi'n byw ar stryd breswyl heb ddiwedd, rydych chi'n byw ar glos, neu 'cul-de-sac' - yn llythrennol, 'gwaelod bag'.
 • Cyfeirir at ddifyrrwch plant sy'n cynnwys papur newydd socian glud a adawyd i galedu fel 'papier-mâché', neu 'bapur wedi'i gnoi'.
 • Pan rydyn ni eisiau ymlacio a rhoi ein traed i fyny, mae angen mwy na chadair safonol yn unig arnom, ond efallai ddim yn hollol soffa; mae angen 'cadair hir' arnom - 'chaise longue'.
 • Mae'r teimlad hwnnw o gynefindra, pan brofwn eiliad mewn amser yr ydym yn argyhoeddedig ein bod 'wedi'i weld eisoes', fel arfer yn cael ei ddisgrifio fel 'déjà vu'.
 • Gelwir nani a chymorth domestig tramor, ifanc, byw i mewn, rhan-amser yn 'au pair', o'r Ffrangeg sy'n golygu 'hafal i'.
 • Pan fydd ysgrifennwr yn defnyddio ffugenw, fe'i gelwir yn 'enw pen', ond yr un mor gyffredin fel 'nom de plume'.
 • Gelwir detholiad o fyrbrydau sy'n cael eu gweini â diodydd cyn pryd bwyd yn 'hors d'œuvre'. Byddai'r cyfieithiad llythrennol o'r Ffrangeg 'y tu allan i'r gwaith'.
 • Cyfeirir yn aml at gasgliadau o gywreiniau i'w harddangos fel addurniadau fel 'bric-a-brac', sy'n tarddu o'r Ffrangeg sy'n golygu 'ar hap'.
 • Pan fydd rhywbeth am rywbeth sy'n ei osod ar wahân i'r gweddill, ond ni allwch roi eich bys arno, y dyddiau hyn efallai y dywedwn fod ganddo'r ffactor X, ond yr ymadrodd perffaith i'w ddefnyddio fyddai'r 'je ne sais quoi '. Mae'n swnio ychydig yn fwy soffistigedig na dim ond 'Dwi ddim yn gwybod beth'!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab