Gwasanaethau Iaith Busnes Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng cyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd?

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng cyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd? Mae llawer o bobl yn drysu'r ddwy alwedigaeth, ond, er bod rhai unigolion talentog yn gallu gweithio fel y ddau, maen nhw'n broffesiynau ar wahân. Dehongli yn cyfeirio at y gair llafar, cyfieithu i'r gair ysgrifenedig. Maent yn cynnwys gwahanol sgiliau, tueddfryd a hyfforddiant.

Mae gan ddehongli hanes hir a phwysig sy'n hwyluso cyfathrebu rhyngddiwylliannol gan fynd yn ôl o leiaf i'r Hen Eifftiaid a oedd â hieroglyff yn cynrychioli cyfieithydd. Ar hyd yr oesoedd, roedd byddinoedd gorchfygol yn aml yn dod gyda chyfieithwyr ar y pryd a fyddai'n cyfathrebu â phoblogaethau lleol. Un o’r rhai enwocaf yw “La Malinche ”y brodor o Fecsico a ddehonglodd ar gyfer y fforiwr Sbaenaidd Cortés, yn aml yn cael ei ystyried yn fradwr gan ei chyd-Fecsicaniaid. Heddiw, mae dehonglwyr Afghanistan yn yr un modd yn ofni am eu diogelwch wrth i filwyr y Gorllewin baratoi i dynnu allan o’u gwlad.

Treialon Nuremburg ar ôl yr Ail Ryfel Byd oedd y digwyddiadau mawr cyntaf i'w defnyddio dehongli ar yr un pryd ar raddfa fawr. Ers hynny, mae'r Cenhedloedd Unedig a sefydliadau rhyngwladol eraill wedi gwneud defnydd eang o'r math hwn o ddehongli lle mae geiriau'r siaradwyr yn cael eu rendro yn yr iaith briodol gydag oedi o ddim ond ychydig eiliadau, gan ddangos cyflymder meddwl trawiadol a phwerau canolbwyntio mewn ychwanegiad at sgiliau ieithyddol rhagorol.

Mae sensitifrwydd diwylliannol hefyd yn bwysig i ddehonglwyr oherwydd gall diffyg ymwybyddiaeth o'r diwylliant targed arwain at wallau chwithig - adroddodd cylchgrawn diwydiant ar y cyflwyniad o “Ce qu'il nous faut, c'est la sagesse des Normands” [yr hyn sydd ei angen arnom yw doethineb y Normaniaid] fel “yr hyn sydd ei angen arnom yw Doethineb Normanaidd”. Mae yna hefyd adroddiadau anecdotaidd am ddehonglwyr yn ymateb i jôcs anodd eu hegluro yn seiliedig ar normau diwylliannol neu ddramâu geiriau gyda “mae'r siaradwr wedi gwneud jôc, chwerthin os gwelwch yn dda”.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn darparu dehonglwyr cydamserol cymwys a phrofiadol ar gyfer cynadleddau rhyngwladol ac Ewropeaidd, a'r digwyddiad diweddaraf o'r fath yw cynhadledd Ewropeaidd a gynhaliwyd gan Gynulliad Cymru. Digwyddiad arall oedd cynhadledd ARCOPOL yn 2011 lle gwnaethom ddarparu cyfieithwyr ar y pryd mewn tair iaith Ewropeaidd yn ogystal ag offer. Ar ôl y gynhadledd rhoddodd y cleient wybod i ni fod un o’r cynrychiolwyr, a oedd â phrofiad o brosiectau Ewropeaidd a chynadleddau amlieithog, wedi dweud bod ein dehonglwyr ““ y gorau y daeth hi ar ei draws erioed ”.

Mae dehongli cymunedol yn rhan fawr o'n gwaith dehongli rheolaidd. Mae hyn ar ffurf dehongli cyswllt i hwyluso cyfathrebu rhwng cyrff cyhoeddus a phobl o gymunedau lleiafrifol. Bengali, Wrdw, Mandarin, Slofacia, Pwnjabeg, Arabeg, Twrceg,  Cwrdeg, Persia a Pwyleg ymhlith yr ieithoedd y mae galw amdanynt am y math hwn o ddehongli.

Rydym hefyd yn darparu dehongli olynol gan ddehonglwyr cyfreithiol sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig ar gyfer llysoedd, cyfreithwyr a charchardai yn ogystal â chyfieithwyr ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd corfforaethol.

Gall BLS drefnu gwahanol fathau o ddehongli mewn sawl iaith. Gallwn ddarparu cyfieithydd ar y pryd ar gyfer araith a roddir mewn iaith dramor, dehongli ar yr un pryd ar gyfer cynadleddau rhyngwladol neu gyfieithydd cyswllt i fynd gydag ymwelydd tramor sy'n cynnal arolygiad neu ymweliad â'ch adeilad. Beth bynnag yw'r gofynion dehongli, cyfieithu neu addysgu a allai fod gennych, peidiwch ag oedi cysylltwch â ni.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab