Gwasanaethau Iaith Busnes Gweriniaeth Tsiec Cyn bo hir i gael ei galw'n Tsiecia

Yn 1993, arweiniodd gwahaniad heddychlon o genedl Tsiecoslofacia at greu dwy wlad ar wahân: Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec. Fis diwethaf cafwyd cyhoeddiad y byddai enw'r wlad olaf yn cael ei newid i Tsiecia. Roedd yn benderfyniad a ddaeth ar ôl llawer o drafod gan yr arlywydd, penaethiaid seneddol, y prif weinidog, a gweinidogion amddiffyn a thramor y wlad. Yn y cyfnod cynnar hwn, mae llawer eisoes yn dweud bod yr enw un gair yn swnio'n debyg iawn i Chechnya.

Y Tsiecia newydd: Symud marchnata

Dywed swyddogion y weinidogaeth dramor, ar ôl i’r enw gael ei gymeradwyo’n ffurfiol gan y senedd, y byddant yn ei gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig yn gofyn am ddiweddariad cronfa ddata. Ond maen nhw wedi pwysleisio y bydd y Weriniaeth Tsiec yn aros fel enw'r wlad ar gyfer materion gweinyddol a swyddogol, tra bod Tsiecia i'w defnyddio dramor fel enw daearyddol anffurfiol. Dywed swyddogion y bydd yr enw byrrach yn haws i siaradwyr Saesneg ei ynganu, ac y bydd chwaraeon, cwmnïau ac endidau eraill yn ei chael yn haws argraffu labeli ar gyfer dillad a nifer o ddeunyddiau hyrwyddo eraill.

Newid Enw Tsiec: Ystyriaeth hir

Yn ôl adroddiadau swyddogol, mae’r newid enw wedi bod dan ystyriaeth er 1993, yn dilyn y rhaniad. Mae swyddogion Gweriniaeth Tsiec hefyd wedi nodi ei bod yn rhwystredig cael enw eu gwlad wedi’i gamsillafu lawer o’r amser, ac nid yw’n gyfrinach bod tramorwyr yn ei chael hi’n anodd ynganu’r enw hefyd. Dadl y swyddogion yw mai dim ond gwerth tua dau ddegawd o hanes sydd gan yr enw “Gweriniaeth Tsiec”, ond defnyddiwyd “Tsiecia” gyntaf yn Lladin tua 1634, ac yn Saesneg tua chanol 19th ganrif.

Mae dadleuon yn erbyn y newid enw yn cynnwys y ffaith bod gan yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig enwau 2 air hefyd. Fodd bynnag, er gwaethaf eu henwau hirach, mae'r gwledydd hyn yn llawer mwy adnabyddus ar raddfa fyd-eang o gymharu â'r Weriniaeth Tsiec. Yn yr un modd, mae ganddyn nhw fyrfoddau (yr UD / UDA a'r DU) sy'n cael eu derbyn a'u cydnabod yn fyd-eang. Ar y llaw arall, nid oes gan y Weriniaeth Tsiec enw cryno.

Mae'n ddyddiau cynnar eto ac efallai na fydd pethau'n mynd yn esmwyth ar gyfer yr ymgyrch newid enw, gan fod tynnwyr yn dweud eu dweud. Beth bynnag, bydd yn rhaid i'r wlad aros i'r Cenhedloedd Unedig gymeradwyo'r enw byrrach, hyd yn oed os mai dim ond at ddibenion masnachol a marchnata.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab