Gwasanaethau Iaith Busnes Toriadau i BBC World Service Cyhoeddwyd yn gynharach bod y DU Swyddfa Dramor a Chymanwlad yw torri cyllid i'r BBC World Service. Mae'r toriadau hyn yn cyfateb i golli swyddi am oddeutu chwarter ei weithlu, a chau pum gwasanaeth iaith dramor yn llwyr, yn benodol Albaneg, Macedoneg, Serbeg, Portiwgaleg dros Affrica a Saesneg ar gyfer y Caribî. Bydd gwasanaethau iaith dramor eraill hefyd yn dioddef, yn fwyaf arwyddocaol Arabeg a Rwseg, ond maent yn debygol o barhau fel allbwn ar-lein yn unig.

Mae'r BBC World Service yw prif ddarlledwr rhyngwladol y byd, ar hyn o bryd yn cynnig rhaglenni mewn 32 iaith trwy'r teledu, radio a chyfryngau ar-lein. Amcangyfrifir bod ganddo 180 miliwn o wrandawyr ledled y byd ac mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr mewn llawer o wahanol wledydd fel dewis arall diduedd i gyfryngau lleol, a reolir gan y wladwriaeth. Cafodd ei ganmol yn enwog gan gyn-arlywydd Rwseg, Mikhail Gorbachev, a wrandawodd arno tra oedd dan arestiad tŷ yn y Crimea i ddarganfod beth oedd yn digwydd mewn gwirionedd yn y byd y tu allan.

Roeddwn yn bersonol yn drist clywed am y toriadau hyn, er fy mod yn cydymdeimlo â'r angen cyffredinol i dynhau ein gwregysau. Fel darparwr darllediadau newyddion llawn gwybodaeth, mae'r Gwasanaeth yn darparu dylanwad Prydeinig ledled y byd. Pan oeddwn i'n byw dramor, roeddwn i nid yn unig yn ail-fyw'r cynnwys a ddarlledwyd fel gwrandäwr, ond hefyd yn aml yn defnyddio ei adnoddau amrywiol yn fy swydd fel athro Saesneg fel iaith dramor. Er nad wyf yn gwybod llawer o bobl yn y wlad hon heb fynediad i'r rhyngrwyd, neu deledu yn wir, mae'n rhy hawdd anghofio bod radio mewn sawl rhan arall o'r byd mewn gwirionedd yn gysylltiad hanfodol â chymdeithas.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab