Gwasanaethau Iaith Busnes Geirfaoedd Diwylliannol: Termau mewn Ieithoedd Eraill

Geirfaoedd diwylliannol

Diwylliant, trwy ddiffiniad, yw casglu gwybodaeth a nodweddion grŵp o bobl, yn amrywio o'r celfyddydau a cherddoriaeth, arferion cymdeithasol, iaith, bwyd a chrefydd. Mae iaith, sy'n rhan o ddiwylliant, yn bwnc hynod ddiddorol ynddo'i hun. Mae'n un o'r pethau cyntaf sy'n datgelu hunaniaeth genedlaethol person. Mae gan grwpiau o bobl eirfaoedd sy'n gynhenid iddynt, fel yr edrychir arnynt yn fanylach isod:

Er nad yw'n bendant faint o eiriau mae'r Inuits rhaid disgrifio eira, mae'n wir bod yna grwpiau o bobl y mae gan eu hieithoedd gryn nifer o dermau disgrifiadol ar gyfer gwrthrychau, gweithredoedd neu gyflwr penodol. Mae gan Hawaiiaid 47 term ar gyfer bananas, 42 ar gyfer sugarcane a 108 ar gyfer tatws melys. Mae llwyth Baniwa Brasil yn diffinio morgrug a'u gwahanol fathau bwytadwy mewn 29 term.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweld holl liwiau'r enfys, felly mae'n ddiddorol gwybod bod rhai grwpiau sydd ond yn gweld ychydig o liwiau. Dau yn unig y mae pobl Bassa Liberia yn eu gweld: hui (porffor / glas / gwyrdd) a ziza (melyn / coch / oren). Mae gan siaradwyr Shona o Zimbabwe bedwar: cipsuka (porffor), cipsuka (eto) ar gyfer oren / coch, citema ar gyfer glas / gwyrdd a cicena ar gyfer melyn a melyn-wyrdd.

Mae grŵp amaethyddol yn Zimbabwe sy'n siarad Shona yn defnyddio berfau penodol i ddisgrifio gwahanol fathau o gerdded. Mae'r Groegiaid yn defnyddio'r term semeioton i ddisgrifio rhywun sy'n cerdded yn yr un fan, tra bod Sri Lankans yn defnyddio diváviharana pan fydd rhywun yn cerdded o gwmpas yn ystod y dydd. Os cerddwch ar tiptoe ar dywod cynnes, yr iaith Rukwangali o derm Namibia amdani yw hanyauka. Mae'r iaith Albaneg yn galw rhywun sy'n cerdded yn ôl mewn safle bwaog fel ha shtatin.

Vukurukuru yw'r term Tsongaidd am pan fydd rhywun yn cerdded o gwmpas yn swnllyd tra mewn tymer ddrwg; disgrifir cerdded wrth nodio'ch pen fel onya yn Setswana, iaith yn Botswana. Gelwir syfrdanol wrth gerdded vydelyvat krendelya yn Rwseg.

Os ydych chi'n gyfarwydd â rhuban, mae'n swn crac broga. Yn Affricaneg, mae'n kwaak-kwaak; mae'n berp yn Sbaeneg yr Ariannin a korekorekore yn Munduruku, yr iaith a siaredir gan y llwyth o'r un enw ym Mrasil. Oeddech chi'n gwybod bod gan Berseg derm am gamel nad yw'n rhoi llaeth nes bod ei ffroenau'n cael eu ticio? Fe'i gelwir nakhur.

Mae iaith yn wirioneddol gyfareddol, ynte?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab