A. Cyfieithiad Cymraeg canys Croeso

Gwasanaethau Iaith Busnes Croeso Roedd yn ddiddorol darllen erthygl Peter Law yn Echo De Cymru yn ôl ym mis Awst, ynglŷn â sut y byddai gyrwyr tacsi a staff blaen eraill yn y diwydiant lletygarwch yn derbyn hyfforddiant sylfaenol yn Iaith a diwylliant Cymraeg, wrth baratoi ar gyfer Cwpan Ryder 2010. Eleni, cynhaliwyd y twrnamaint golff rhyngwladol mawreddog yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd ar ddechrau mis Hydref.

Y nod oedd rhoi “croeso unigryw i Gymru i deithwyr [tacsi], i greu argraff gyntaf gadarnhaol o Gymru ar gyfer selogion golff sy’n teithio i Gasnewydd a’u hannog i ddod yn ôl i Gymru am arhosiad hirach yn y dyfodol agos. Byddai gyrwyr tacsi, staff o sawl gwesty, Pont Hafren a'r cwmni trenau lleol Arriva yn elwa o'r iaith hyfforddiant cynllun wedi'i drefnu gan Capital Region Tourism.

Er bod cynnwys y rhaglen hyfforddi wedi'i gyfyngu i gyfarchion a ffeithiau ar atyniadau twristiaeth Cymru, ni allaf ond cymeradwyo'r fenter hon. Mae dau reswm yn sail i'm gwerthfawrogiad: yn gyntaf, rwy'n credu ei bod yn syniad rhagorol cadw'r iaith a'r diwylliant Cymraeg yn fyw. Yn ail, fel athro fy hun, rydw i bob amser yn cychwyn fy rhaglenni iaith gyda chyfarchion - mae cwrteisi yn mynd yn bell yn fy marn i; mae'n chwalu llawer o rwystrau cyfathrebu ac yn gwella perthnasoedd rhwng siaradwyr gwahanol ieithoedd. Hyd yn oed os yw wedi'i gyfyngu i allu dweud yn unig Helo, Diolch neu os gwelwch yn dda, mae'n dangos ewyllys da, diddordeb yn y wlad a pharch at y boblogaeth leol.

Cyfathrebu wrth wraidd yr hyn a wnawn yma yn BLS a dyma pam yr ydym mor awyddus i wneud hynny ansawdd a pharch at y iaith darged confensiynau, boed hyn trwy ein cyfieithu, dehongli neu gwasanaethau hyfforddi. Er mwyn cyflawni gwaith o safon yn y diwydiant iaith, mae mewnwelediad da i ddiwylliant gwlad yr un mor bwysig â gwybodaeth am yr iaith ei hun.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab