Gwasanaethau Iaith Busnes Technoleg gwisgadwy oer i gyfathrebu mewn iaith arwyddion

 

Techneg Gwisgadwy ac Iaith Arwyddion

Mae ymchwilwyr yn un o sefydliadau mwyaf mawreddog Mecsico, IPN, wedi dwyn maneg i sylw'r byd sy'n gallu cyfieithu testun ac iaith arwyddion mewn amser real fel bod pobl â rhwystrau clyw ac anawsterau lleferydd yn gallu deall ei gilydd yn rhwydd.

Er mai dim ond prototeip ar hyn o bryd, mae'r faneg yn hynod effeithlon wrth synhwyro symudiadau llaw ar ba bynnag gyflymder, a'u cydberthyn â rhestr o siapiau llaw sy'n cael eu storio yn ei gronfa ddata. Mae 26 llythyren yr wyddor hefyd wedi'u rhaglennu ymlaen llaw, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr nodi enwau penodol lleoedd yn rhwydd. Yn llawn technoleg, mae'r faneg wedyn yn trosglwyddo'r data y mae'n ei dderbyn (yn weledol trwy symudiadau llaw) gan Bluetooth i ffôn clyfar. Yna mae'r ap sydd wedi'i osod ar y ffôn clyfar yn arddangos y geiriau sydd wedi'u dynwared gan y faneg ac sydd hyd yn oed yn gallu darllen y neges yn uchel.

Mae'r faneg yn defnyddio'r wyddor ryngwladol ar hyn o bryd, ond gobeithion yw y bydd yn cael ei haddasu i allu adnabod signalau llaw Mecsicanaidd hefyd. Os aiff popeth yn iawn, gellid ychwanegu llawer o ieithoedd eraill yn y pen draw. Er mwyn defnyddio'r faneg, wedi'i gwneud o edafedd dargludol sy'n fwy trwchus na chotwm ac wedi'i chreu allan o ddur, mae angen i'r defnyddiwr ei roi ar ei law yn unol â'r synwyryddion. Mae'r synwyryddion hyn yn canfod a yw bys yn agored neu'n gaeedig ac yn syth neu'n grwm, gan drosglwyddo'r wybodaeth i'w broseswyr a rhoi'r neges i'r derbynnydd.

Mae'r ap ar gael nawr i'w lawrlwytho ar gyfer Android, a elwir yn Gyfieithydd y Faneg, ac mae'n hollol rhad ac am ddim, ond bydd yn rhaid i chi aros i'r faneg ei hun gael ei dwyn i'r farchnad i'w gweld yn gweithio ei gwyrthiau. Ar ôl cwblhau'r patent, mae'n debygol y bydd y cynnyrch hwn yn derbyn digon o arian o ffynonellau amrywiol, ac mae llawer eisoes yn gwneud ymholiadau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab