Wrth feddwl yn ôl i'n dyddiau ysgol, mae'n debyg y gall y mwyafrif ohonom gofio ein bod wedi cael rhywfaint o Shakespeare. P'un a oedd Romeo a Juliet, Othello neu Breuddwyd Noson Ganol Haf, mae'n rhan annatod o addysg Prydain y gall fod ar y pryd ychydig yn ddiflas ac yn eithaf anodd ei ddeall. Un teimlad cyffredin a rennir gan fyfyrwyr rhwystredig yw bod darllen dramâu a sonedau Shakespeare yn anodd oherwydd nad ydyn nhw wedi'u hysgrifennu yn Saesneg modern, ond mewn hen Saesneg. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr ifanc fod yn ddiolchgar iawn nad ydyn nhw'n darllen Hen Saesneg mewn gwirionedd; dyma'r iaith a ddatblygodd ym Mhrydain yn fuan ar ôl i'r llwythau Eingl-Sacsonaidd gyrraedd rhwng y 5th a 12th canrifoedd. Mae'n iaith Orllewinol Almaeneg sydd â chysylltiad agos â Old Frisian a Old Saxon, ac mae ganddi ramadeg sy'n debyg mewn sawl ffordd i Ladin glasurol. Mewn agweddau gramadegol, mae'n agosach at Almaeneg a Gwlad yr Iâ na Saesneg modern, gan ei fod wedi'i drwytho'n llawn â phum achos gramadegol (enwol, cyhuddiadol, genetig, dative ac offerynnol), tri rhif gramadegol (unigol, lluosog a deuol) a thri rhyw gramadegol. (gwrywaidd, benywaidd a ysbaddu). Hen Saesneg yw iaith y gerdd epig “Beowulf” ac mae'n edrych fel hyn:

Hwæt! Rydym Gardena yn geardagum,
þeodcyninga, þrym gefrunon,
hu ða æþelingas ellen fremedon.
Scefing Oft Scyld         sceaþena þreatum,

 

monegum mægþum, meodosetla ofteah,
egsode eorlas.         Syððan ærest wearð
feasceaft funden, mae'n þæs frofre gebad,
weox dan wolcnum, weorðmyndum þah,
oðþæt iddo æghwylc þara ymbsittendra

 

ofer hronrade hyran scolde,
gomban gyldan. þæt wæs god cyning!
ðæm eafera wæs æfter cenned,
geong mewn geardwm, þone god sende
ffol i frofre; ongeat fyrenðearfe

 

Ar ôl concwest Normanaidd Lloegr yn 1066 a'i ddylanwad o ran iaith, ildiodd yr Hen Saesneg i Saesneg Canol (iaith Chaucer) yn yr Oesoedd Canol. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd hen eiriau Saesneg a geiriau Normanaidd (Ffrangeg) newydd yn bodoli ochr yn ochr; ystyriwch y parau Saesneg Modern hyn: cyw iâr / dofednod, llo / cig llo, buwch / cig eidion, coed / coedwig, defaid / cig dafad, rhyddid / rhyddid. Dadeni yr Eidal o'r 16th canrif yn y Cyfnod Modern Cynnar ac felly ganwyd Saesneg Modern-Cynnar. Rhaid cyfaddef bod Saesneg Cynnar-Fodern oes Shakespeare yn gyfoethog mewn geirfa a mynegiant hynafol, ond mae'n waedd bell o'r Hen Saesneg go iawn, sydd, ar ffurf ysgrifenedig beth bynnag, yn debycach i Wlad yr Iâ fodern nag unrhyw beth a ysgrifennodd Shakespeare erioed.

Yma yn BLS, nid ydym yn gwybod Hen Saesneg ond rydym yn gwybod Saesneg modern felly cysylltwch â ni os gallwn eich helpu gyda'ch prosiectau cyfieithu neu olygu Saesneg.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab