Nadolig Llawen! Kala Christouyenna, Hyvaa joulua, Sretan Bozic, Feliz Navidad

Gwasanaethau Iaith Busnes Nadolig ledled y Byd

 

Wrth i dymor yr ŵyl agosáu, bydd llawer ohonom yn paratoi i ddathlu'r Nadolig yn ôl eu traddodiad diwylliannol. Mae bob amser yn ddiddorol arsylwi sut mae pobl mewn gwahanol wledydd yn nodi'r gwyliau crefyddol hyn a gall y rhai sy'n ddigon ffodus i fod dramor yn ystod cyfnod y Nadolig fod yn dyst i'r dathliadau o lygad y ffynnon.

 

Mae'r Groegiaid, er enghraifft, yn dathlu Dydd Nadolig ar 7 Ionawr yn dilyn calendr Gregori. Yn draddodiadol ar Noswyl Nadolig, mae plant yn mynd allan i'r strydoedd i ganu carolau Nadolig neu 'kalanda' fel y'u gelwir mewn Groeg ac mae bara o'r enw Christopsomo yn cael ei bobi a'i weini i aelodau'r teulu ddydd Nadolig. Nid yw'n arferol cyfnewid anrhegion ar gyfer y Nadolig, yn lle hynny mae teuluoedd fel arfer yn mynychu gwasanaeth eglwys yn y bore ac yna'n mwynhau cinio rhost o naill ai cig oen neu borc.

Mae plant yn y Ffindir rywfaint o fantais o ran derbyn eu hanrhegion Nadolig gan mai nhw yw'r agosaf yn agos at Siôn Corn y credir eu bod yn byw ar fynydd Korvatunturi yn rhan ogleddol y Ffindir o'r enw Lapdir. Ar Noswyl Nadolig, mae teuluoedd y Ffindir yn ymweld â beddau eu hanwyliaid gan mai dyma'r amser i gofio'r rhai sydd wedi marw ac na fydd yn bresennol yn ystod y dathliadau. Yn nhref Turku, cyn brifddinas y Ffindir, cynhelir seremoni yn cyhoeddi dechrau 'Heddwch Nadolig' sy'n cychwyn ar Noswyl Nadolig ac yn para am ugain diwrnod. Yn ystod yr amser hwn, anogir trigolion y Ffindir i beidio â chymryd rhan mewn 'ymddygiad stwrllyd a swnllyd.' Mae plant yn derbyn eu hanrhegion gan Siôn Corn ar Noswyl Nadolig tra ar Ddydd Nadolig mae teuluoedd fel arfer yn mynychu gwasanaeth eglwys boreol ac yn treulio gweddill y dydd gartref.

Os ydych chi'n digwydd bod yng Nghroatia yn ystod gwyliau'r Nadolig, byddwch chi'n clywed pobl leol yn dymuno Sretno Badnje Vece, neu Noswyl Nadolig Hapus, pan fydd llawer o Croatiaid yn mynychu offeren hanner nos yn eu heglwys leol. Mae cinio Noswyl Nadolig yn amlaf yn ddysgl bysgod gan ei fod yn ddiwrnod o ymprydio tra ar fwydlenni Dydd Nadolig yn amrywio yn ôl y gwahanol ranbarthau yn y wlad. Yng ngogledd Croatia, byddai twrci yn aml yn cael ei weini i ginio ddydd Nadolig tra yn rhanbarth deheuol Dalmatia, byddai llawer yn bwyta ham wedi'i halltu ac amrywiaeth o gawsiau lleol. Mae anrhegion yn cael eu cyfnewid ar y diwrnod ond mae rhai hefyd yn rhoi anrhegion i'w gilydd ar Nos Galan.

Mae dathliadau Nadolig Sbaenaidd neu Navidades yn cychwyn ar y 24th o Ragfyr ac yn para tan 6 Ionawr. Ar Noswyl Nadolig neu Nochebuena, mae teuluoedd o Sbaen yn dod at ei gilydd ac yn mwynhau pryd o fwyd braf ac ar ôl hynny byddant fel arfer yn mynychu gwasanaeth eglwys hanner nos o'r enw Misa del Gallo. Mae anrhegion yn cael eu hagor ar Noswyl Nadolig ac mae'r mwyafrif o Sbaenwyr yn treulio Dydd Nadolig gartref gyda'u teuluoedd. Ar 5 Ionawr bydd llawer yn prynu Roscón de Reyes (yn llythrennol Kings 'Ring), cacen crwst siâp cylch y byddant yn ei mwynhau i frecwast y diwrnod canlynol.

Sut ydych chi'n dathlu'r Nadolig yn eich gwlad?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab