Roeddwn wrth fy modd o glywed y bydd yr ieithydd parchedig Noam Chomsky yn ymweld â Chymru yn y flwyddyn newydd i roi sgwrs yn Prifysgol Caerdydd.

Wrth astudio ar gyfer fy ngradd yn Modern Ieithoedd, Cefais fy nghyflwyno i theori Chomsky o Ramadeg Cyffredinol. Cefais fy swyno ar unwaith, nid yn unig gan yr athroniaeth ieithyddol arloesol hon, ond hefyd gan y dyn ei hun. Ganwyd Chomsky yn UDA i fewnfudwyr Iddewig ym 1928, yn blentyn i'r Dirwasgiad Mawr ac wedi'i ddylanwadu'n drwm gan effaith yr Ail Ryfel Byd.

Cyn iddo hyd yn oed gyrraedd yr agGwasanaethau Iaith Busnes Chomsky i ymweld â Chaerdydd e o 30 yr oedd wedi ei gyhoeddi 'Strwythurau Syntactig'oedd chwyldroi astudiaeth iaith trwy ei dal i fod yn rhan annatod o fioleg a seicoleg. Ef, yn ôl a ddeallaf, oedd y person cyntaf i ddod i'r casgliad bod gan fodau dynol organ iaith gynhenid, sy'n hynod i mi hyd heddiw. Mae ei waith (ar ôl corlannu mwy na 150 o lyfrau ac erthyglau) wedi arwain at ddyfarnu graddau anrhydeddus iddo gan fwy na 30 o sefydliadau addysgol ledled y byd.

Yn anffodus i mi, teitl araith Chomsky ar 11 Mawrth 2011 fydd 'Yr argyfwng presennol yn y Dwyrain Canol'. Heb gysylltiad ag ieithyddiaeth gall fod, ond rwy'n hyderus y bydd yn hynod ddiddorol serch hynny; oherwydd er fy mod yn adnabod yr Athro Chomsky yn bennaf o fy gwerslyfrau ieithyddiaeth, mae llawer o rai eraill, yn enwedig yn y cyfnod diweddar, yn fwy cyfarwydd â'i waith fel athronydd ac actifydd gwleidyddol. Yn cael ei ystyried yn eang yn anghytuno America yn rhif un, mae ei farn yn gryf a'i farn yn syth ... a dyna pam y byddaf yn archebu fy lle i wrando ar beth bynnag sydd ganddo i'w ddweud.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab