Mae enwogion yn enwog am fod yn fedrus iawn yn yr hyn maen nhw'n ei wneud - p'un a yw'n actio, canu neu fodelu. Mae gan rai, serch hynny, ddoniau cudd nad yw llawer o bobl yn gwybod amdanynt. Rydym wrth gwrs yn siarad am wybodaeth o ieithoedd eraill. Efallai bod hyn yn rhan o'r hyn a'u helpodd i sefyll allan o'r dorf pan oeddent yn dechrau ar eu gyrfaoedd? Dyma restr o rai o'r enwogion amlieithog yr ydym i gyd yn eu hadnabod ac yn eu caru:

Mae Sandra Bullock, seren y ffilm Gravity, sydd wedi ennill Oscar, yn ferch i gantores opera o'r Almaen. Er iddi gael ei geni yn UDA, cafodd ei magu yn Nuremburg, yr Almaen am ddeuddeng mlynedd a'i magu yn siarad Almaeneg. Yn 2000, enillodd wobr Bambi (fersiwn yr Almaen o'r Oscars) a rhoddodd ei haraith dderbyn yn Almaeneg.

Cafodd Diane Kruger, sy'n enwog am ei rolau yn Troy a Inglorious Basterds, ei geni a'i magu yn yr Almaen ac felly mae'n siaradwr Almaeneg brodorol. Mae hi bellach yn byw yn America ac yn siarad Saesneg yn rhugl, ond mae hi hefyd yn rhugl yn y Ffrangeg ar ôl symud i Baris i ddilyn modelu yn gynharach yn ei gyrfa.

Mae Jennifer Aniston yn hanner Groeg. Mae ei thad yn Roeg ac roedd hi'n byw yng Ngwlad Groeg am flwyddyn yn blentyn. Mae hi'n rhugl yn yr iaith ond mae'n cyfaddef nad yw'n gefnogwr o'r bwyd.

Mae Gwyneth Paltrow yn siarad Sbaeneg rhugl. Mae hi'n “ferch fabwysiedig” i Talavera de la Reina (Sbaen), lle yn 15 oed treuliodd flwyddyn fel myfyriwr cyfnewid a dysgodd siarad Sbaeneg. Mae hi'n siarad gyda'i phlant, Apple a Moses, yn Sbaeneg gartref gan ei bod hi eisiau iddyn nhw siarad yr iaith.

Cafodd Mila Kunis ei geni yn yr Wcrain a'i magu yn Rwsia Gomiwnyddol ac felly mae ei mamiaith yn Rwseg. Symudodd ei theulu i Los Angeles pan oedd Mila yn saith oed.

Mae Shakira yn polyglot trawiadol. Ar wahân i'w Sbaeneg brodorol (cafodd ei geni yng Ngholombia), mae'n rhugl yn Saesneg a Phortiwgaleg. Mae hi hefyd yn gallu siarad Eidaleg, Catalaneg ac Arabeg. Mae Shakira yn recordio cerddoriaeth yn Sbaeneg a Saesneg a hi yw'r artist Americanaidd Lladin mwyaf llwyddiannus erioed. Ar hyn o bryd mae hi'n byw yn Barcelona.

Ganed Leonardo DiCaprio yn Los Angeles i dad Eidalaidd / Almaeneg a mam o'r Almaen. Mae'n siarad Almaeneg yn rhugl.

Mae Natalie Portman yn siarad Hebraeg rhugl. Ganed yr actores 32 oed a Harvard-grad yn Jerwsalem i dad o Israel a mam Americanaidd. Fe’i magwyd yn siarad Hebraeg a Saesneg, ond mae hefyd yn gwybod Ffrangeg sgyrsiol, Japaneaidd, Almaeneg a Sbaeneg. Os nad yw hynny'n ddigon trawiadol, ymddangosodd Portman yn fideo cerddoriaeth Syr Paul McCartney ar gyfer “My Valentine”, gan ddefnyddio iaith arwyddion i ddynwared geiriau'r gân.

Mae Colin Firth yn rhugl mewn Eidaleg. Yn 1997, priododd â chynhyrchydd a chyfarwyddwr ffilm Eidalaidd Livia Giuggioli. Mae'r cwpl bellach yn byw yn Llundain a'r Eidal. Mae ganddyn nhw ddau fab, Luca a Matteo. Gan adlewyrchu llinell stori ei gymeriad o'r ffilm 'Love Actually', nid oedd Firth yn adnabod unrhyw Eidaleg cyn iddo gwrdd â Giuggioli.

Mae JK Rowling, awdur llyfrau Harry Potter, yn siarad Ffrangeg a Phortiwgaleg. Roedd ei mam yn hanner Ffrangeg ac astudiodd Rowling Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg ar Safon Uwch, gan ennill dwy As a B. Er gwaethaf darllen am BA mewn Saesneg a'r Clasuron yn y Brifysgol, treuliodd flwyddyn yn astudio ym Mharis a'i swydd gyntaf ar ôl roedd graddio yn gweithio fel ysgrifennydd dwyieithog i Amnest Rhyngwladol. Mae ei gwybodaeth o ieithoedd eraill yn amlwg yn y geiriau ffug a gynhwysodd yn ei straeon Harry Potter. Enghreifftiau yw Beauxbatons, sy'n golygu wands hardd, Fleur Delacour o 'fleur' sy'n golygu 'blodyn' a 'de la cour' sy'n golygu 'y llys' a Malfoy o'r ymadrodd Ffrangeg 'mal foi' sy'n golygu 'ffydd wael'.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab