Gwasanaethau Iaith Busnes Enwogion Dysgu Cymraeg Cyfranogwyr enwog cyfres eleni o 'Cariad @ Iaith ' Cyhoeddwyd (love4language), rhaglen deledu sy'n dilyn trallodau wynebau adnabyddus wrth iddynt ymgymryd â her cwrs Cymraeg dwys yn Sir Benfro.

Mae cyn-gyfranogwyr yr her wedi cynnwys Janet Street-Porter a alwodd yr iaith Gymraeg yn 'hyll a chwerthinllyd' ar un adeg. Gadewch inni obeithio bod myfyrwyr eleni ychydig yn fwy cadarnhaol.

Ni fydd un cyfranogwr yn syndod i unrhyw un sy'n berchen ar set deledu. Cyn AS Sir Drefaldwyn, Lembit Öpik , sy’n gobeithio sefyll yn etholiadau maer Llundain yn 2012, yn wyneb adnabyddus nid yn unig o deledu gwleidyddol ond hefyd o Bargain Hunt Darganfyddiadau Enwog, Siop Cludfwyd Nos Sadwrn Ant a Dec, Dewch i Ginio Gyda Fi a  Enwog ydw i ... Ewch â Fi Allan o Yma. Mae'r seren aml-dalentog, a gafodd ei magu yng Ngogledd Iwerddon, eisoes yn siarad Estoneg ac Almaeneg rhugl.

Cyfranogwr arall yw cyn gapten rygbi Cymru, Colin Charvis, sydd eisoes â phrofiad blaenorol o ddysgu Cymraeg ar deledu realiti ar ôl cymryd rhan yn y Her Fawr Gymraeg.

Helen Lederer efallai na fydd modd adnabod pob un ohonom ar unwaith, ond bydd y rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd â hi o gomedïau fel Absolutely Fabulous. Actores arall, Melanie Walters, sy'n chwarae rhan Gwen yn Gavin a Stacey, yn teimlo bod ei diffyg Cymraeg fel 'darn ar goll'. Roedd teulu ei thad i gyd yn siarad Cymraeg ond ni throsglwyddwyd yr iaith iddi.

Cyflwynydd teledu Josie D'Arby yn dysgu Cymraeg ar ôl sylweddoli faint y byddai'n ei olygu i'w thad. Cyflwynydd teledu arall Matt Johnson yn cael ei ysgogi i ddysgu gan fod heneiddio wedi ei wneud yn fwy ymwybodol o'i wreiddiau.

Canwr Cadwyn Goldie Lookin 'Rhys Dywedodd ei fod yn 'teimlo [ei fod] wedi colli amser mawr' trwy beidio â chael ei ddysgu yn Gymraeg yn yr ysgol, ac yn ail yn y sioe dalent Sophie Evans yn cael ei sbarduno gan y cyfle i allu canu yn y ddwy iaith.

Bydd y gyfres newydd yn cychwyn ar 8 Gorffennaf am 8.25pm ymlaen S4C.

Os ydych chi am ddilyn ôl troed Lembit a dysgu Cymraeg eich hun, cofiwch fod BLS yn cynnig ystod eang o cyrsiau, yn ddwys neu fel arall, wedi'i deilwra i'ch anghenion penodol

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab