Gwasanaethau Iaith Busnes Dathlu'r Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol Eleni, bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn digwydd yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin. Yn ei galendr naw diwrnod, gan ddechrau ddydd Gwener, 1 Awst, bydd cannoedd o bobl yn ymgynnull o bob cwr o'r wlad i gystadlu mewn ystod eang o ddigwyddiadau, o ganu i'r celfyddydau gweledol.

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddigwyddiad diwylliannol blynyddol sy'n dathlu ac yn annog defnyddio'r Gymraeg. Yn 1861, bu Aberdare yn gartref i'r Eisteddfod fodern gyntaf ac er gwaethaf ei hanawsterau ariannol diweddar, mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn parhau i deithio'r wlad yn llwyddiannus bob blwyddyn, gan greu tonnau o ymwybyddiaeth a gwladgarwch diwylliant Cymru.

Mae'r Eisteddfod yn dod â phobl o bob oed ynghyd i ddathlu iaith, diwylliant a thraddodiadau. Ei gryfder yw gallu cynnig ystod eang o weithgareddau, o gystadlaethau amrywiol i stondinau a chyngherddau, gan ddenu pobl o gefndiroedd amrywiol, gan roi cyfle i bawb drochi eu traed mewn môr o ddiwylliant Cymru.

Fodd bynnag, nid yw llwyddiant yr Eisteddfod yn gyfyngedig i Gymru. Mewn gwirionedd, mae'n ddigwyddiad sydd wedi cyrraedd cyfandiroedd eraill hefyd. Mae gan yr UD ei Eisteddfod Arfordir y Gorllewin ei hun lle gall cystadleuwyr gystadlu yn Gymraeg a Saesneg. Mae cytrefi Cymreig ym mhen deheuol yr Ariannin hefyd yn dathlu eu fersiwn eu hunain o'r Eisteddfod ym mis Hydref, Eisteddfod y Wladfa, lle mae pobl yn mynd i gystadlu mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau yn Gymraeg a Sbaeneg, gan gynnwys cystadleuaeth cyfieithu. Mae ei ddwyieithrwydd yn denu cystadleuwyr o bob rhan o'r Ariannin a thu hwnt.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab