Gwasanaethau Iaith Busnes Amser i Ddathlu Diwrnod Dewi Sant a #039; s

 

Saint David (Dewi Sant)

Roedd Sant Dafydd neu Dewi Sant yn esgob o Gymru yr amcangyfrifir bod ei ddyddiad geni rhwng 462 a 512 OC. Mae wedi bod yn nawddsant Cymru a cholomennod ers y 12th ganrif. Ychydig iawn sy'n hysbys am ei fywyd, a bu chwedlau'n cylchredeg ynghylch ei darddiad. Roedd i fod i fod yn blentyn i Sant, tywysog o Aberteifi (Ceredigion) a Non, a oedd yn ferch i bennaeth ac yn nith i'r Brenin Arthur. Roedd ei fan geni yn Caerfai, Sir Benfro.

Cafodd ei ganoneiddio ym 1120 a daeth dyddiad ei farwolaeth, 1 Mawrth, yn ddiwrnod pan gafodd ei anrhydeddu yng Nghymru.

Roedd yn byw bywyd caled iawn, yn ymsuddo ar ddŵr ac yn bwyta bara â halen a pherlysiau arno. Gosododd yr un peth ar ei fynachod, a gwnaeth iddynt wneud llafur â llaw yn y caeau. Nid oedd yn ffafrio defnyddio anifeiliaid sy'n gweithio a rhagnododd fod y mynachod yn tynnu'r erydr eu hunain. Roeddent yn ymarfer asceticiaeth ac ni chaniatawyd iddynt feddu ar unrhyw feddiannau personol.

Gwyrthiau a gweithredoedd gwych

Roedd Sant Dafydd yn bwysig yn niwylliant Cymru ond roedd yn fwy adnabyddus am y gwyrthiau a gyflawnodd. Fel offeiriad, teithiodd yn helaeth ar hyd a lled de-orllewin Lloegr, Cernyw a Chymru. Credwyd iddo fynd i Lydaw, Iwerddon ac o bosibl i Jerwsalem hefyd. Trwy gydol ei oes roedd eisiau lledaenu Cristnogaeth a sefydlu sawl mynachlog ac eglwys.

Dywedwyd bod Dewi Sant yn byw er gwaethaf bwyta bara gwenwynig a weinwyd iddo gan fynachod yn ei fynachlog ei hun oherwydd eu bod wedi blino ar fyw bywyd addawol iawn. Adferodd olwg Sant Paulinus, ei diwtor. O'r nifer o wyrthiau a berfformiodd, yr enwocaf oedd yr un lle cododd y ddaear yr oedd yn sefyll arni i fryn bach fel y gallai pobl glywed ei bregeth yn Synod Brefi. Roedd colomen wen yn eistedd ar ei ysgwydd bryd hynny a daeth yr aderyn yn symbol iddo.

Mae'r genhinen yn un o symbolau Cymru. Yn ôl y chwedl, Sant Dafydd a gynghorodd y milwyr i osod cennin yn eu hetiau pan oeddent yn brwydro yn erbyn y Sacsoniaid. Yn y modd hwn, gallent gael eu gwahaniaethu oddi wrth y gelynion yn hawdd. Enillon nhw'r frwydr felly daeth y genhinen yn un o symbolau'r wlad.

Dathliadau heddiw

Mae yna lawer o weithgareddau yn ystod y diwrnod arbennig hwn, gan gynnwys canu caneuon traddodiadol. Bydd Te Bach yn cael ei weini. Dyma de gyda bara brith (bara ffrwytho Cymreig) a teisen bach (cacen Gymraeg). Mae gwisgoedd cenedlaethol Cymru yn cael eu gwisgo gan ferched ifanc ynghyd â chennin Pedr neu gennin, sef symbolau cenedlaethol Cymru. Bydd gwyliau bwyd a gorymdeithiau, yn enwedig yng Nghaerdydd.

Dymuna BLS Dydd Gydd Dewi hapus i chi! Gwisg genhinen yn dy gap, a yw hi yn dy galon!

Mae BLS yn dymuno Dydd Sanwi Sant hapus i chi! Gwisgwch genhinen ar eich cap a'i wisgo yn eich calon!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab