Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Business Language Services Ltd yn chwilio am athrawon iaith ar eu liwt eu hunain Mae Business Language Services Ltd yn chwilio am athrawon iaith ar eu liwt eu hunain, wedi'u lleoli yn Ne Cymru yn bennaf, i ymuno â'r tîm presennol.

Os ydych chi'n athro profiadol a chymwys, yn arbenigo mewn dysgu oedolion, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Ar hyn o bryd mae gennym ddiddordeb mewn Ffrangeg, Cymraeg ac ieithoedd Ewropeaidd eraill yn ogystal â phrif ieithoedd y byd.

 

Anfonwch eich CV i info@businesslanguageservices.co.uk

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab