Y mis hwn mae BLS wedi cwblhau cwrs hyfforddi busnes yn Ffrainc ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghaerdydd. Dyluniwyd y cwrs fel cwrs gloywi 20 awr ar gyfer pum myfyriwr ôl-Safon Uwch a gynhaliwyd dros gyfnod o ddau fis, gan ymdrin yn bennaf â phynciau busnes. A barnu yn ôl yr adborth a gafwyd, roedd y myfyrwyr yn teimlo bod y cwrs yn ddefnyddiol ac yn bleserus - gyda phob ffurflen adborth yn rhoi sgôr gyffredinol o 'Ardderchog' i'r cwrs. Roedd y sylwadau'n cynnwys 'Esboniadau hynod glir', 'Rydw i wedi dysgu / adnewyddu llawer mwy nag yr oeddwn i'n meddwl y byddwn i!' ac 'Yn falch iawn ein bod wedi penderfynu ar BLS i redeg y cwrs hwn'.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab