ADOLYGIAD LLYFR Gwasanaethau Iaith Busnes - A YW HYN YN PYSGOD YN EICH EAR? gan DAVID BELLOS Nadolig bron iawn arnom unwaith eto. Yn ddiweddar, ar ôl cael y cwestiwn ofnadwy “Beth hoffech chi ar gyfer y Nadolig?”, Cofiais ddarllen adolygiad o lyfr o'r enw Ai Pysgodyn yn Eich Clust yw hwnnw? Cyfieithu ac Ystyr popeth, gan David Bellos. Ymddangosodd yn adran 'ffeithiol' atodiad The Times 'Saturday Review, a galwyd yr erthygl yn' Lost in translate: the art of Communication '[The Times, dydd Sadwrn 10 Medi 2011, Michael Bynon].

Mae David Bellos, awdur y llyfr, yn a cyfieithydd ei hun. Yn enedigol o Saesneg, mae'n dysgu Ffrangeg ym Mhrifysgol Princeton yn yr Unol Daleithiau, lle mae hefyd yn Gyfarwyddwr y Cyfieithu a Rhyng-gyfathrebu rhaglen. Mae wedi ysgrifennu sawl cofiant ac wedi cyfieithu llawer o nofelau gan yr awdur Albanaidd Ismail Kadare.

Nid yw cyfieithu yn aml yn cael ei drafod yn y cyfryngau cyffredinol, heb sôn am yn yr adran lyfrau! Nid wyf wedi darllen y llyfr fy hun ond mae erthygl y Times a'r adolygiadau a welais ar y Rhyngrwyd wedi hynny yn rhoi rhagflas ar gyfer gwaith gwych, addysgiadol, ffraeth, pryfoclyd ac mewn mannau gwaith pryfoclyd ar gyfieithu a'i heriau (gydag a ychydig o atebion a ddywedir wrthym!), ond yn fwy eang, mae wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb ynddo ieithoedd a chyfathrebu, gwahaniaethau diwylliannol, hanes ac anthropoleg. Mae'r llyfr yn llawn straeon o'r dehongli a chyfieithu bydoedd. Rhoddir enghreifftiau amrywiol o ddiwylliannau hynafol, hanes diweddar (megis treialon Nuremberg a defnyddio dehongli ar yr un pryd am y tro cyntaf), sefydliadau'r UE a'r Cenhedloedd Unedig, y cyd-destunau amrywiol y defnyddir cyfieithu ysgrifenedig ynddynt (o lenyddiaeth i lawlyfrau technegol a'r dasg anodd o roi jôcs mewn iaith dramor). Mae hefyd yn archwiliad o sut mae'r defnydd cynyddol o Saesneg wedi newid wyneb cyfathrebu a natur ieithoedd eraill, llai trech.

Nid wyf wedi gwneud iawn am fy meddwl a fyddaf yn ychwanegu'r llyfr hwn at fy rhestr ddymuniadau Nadolig ond byddai gennyf ddiddordeb mewn derbyn adborth gan unrhyw un sydd wedi'i ddarllen mewn gwirionedd. Rwy'n sicr yn gobeithio ei fod yn gwneud cyfieithu yn fwy hygyrch ac yn ei bortreadu nid fel drwg angenrheidiol, ond fel teclyn gwella cyfathrebu gwych, a chredaf ei fod.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab