Gwasanaethau Iaith Busnes Blân Newydd Dda! Blwyddyn Newydd Dda!

Bl Newydd Newydd Dda! Blwyddyn Newydd Dda!

Efallai eich bod chi'n meddwl fy mod i 10 diwrnod yn rhy hwyr, ond pe byddech chi'n dilyn hen galendr Julian byddech chi'n sylweddoli fy mod i dridiau'n gynnar. Gelwir 13 Ionawr yng Nghymru fel 'yr Hen Galan' (yr hen Ddydd Calan). Bydd rhai ardaloedd, yn enwedig Dyffryn Gwaun, ger Fishguard, yn gweld plant yn casglu 'calennig' heddiw yn hytrach nag ar 1 Ionawrst. Rhodd Calennig yw anrheg y Flwyddyn Newydd ac yn draddodiadol fe'i casglwyd o dŷ i dŷ ar fore Dydd Calan. Mae'n debyg i'r arferiad 'tric neu drin' cyfredol ar Galan Gaeaf. Fodd bynnag, nid yw'r 'calennig' yn golygu gwisgo i fyny ac nid oes elfen 'tric'. Mae plant yn cyfarch deiliaid tai gydag adnodau sy'n dymuno blwyddyn newydd hapus a llewyrchus iddynt ac yn gofyn am rywbeth bach yn gyfnewid.

Digwyddiad ar wahân a ddathlir hefyd ar Hen Galan yw adfywiad hen draddodiad y Mari Lwyd (gaseg lwyd) yn y llun uchod. Tan yr 20 cynnarth Ganrif, byddai grwpiau o ddynion yn ymweld â thai yng nghwmni penglog ceffyl wedi'i wisgo mewn cynfasau a rhubanau tebyg i'r un yn y ddelwedd uchod. Byddent yn canu penillion i ddeiliaid y cartref yn gofyn am gael eu gwahodd i mewn am fwyd a diod. Yna byddai deiliaid tai yn ateb gyda'u penillion ffraeth eu hunain a byddai'r rhuthro geiriol o'r enw 'pwnco' yn parhau nes bod y ceffyl a'r cwmni'n cael eu caniatáu. Gallai'r traddodiad hwn, yn hytrach na'r calennig, fod wedi cynnwys elfen o fygythiad tebyg i'r un mewn tric neu drin fel y gallai'r grŵp honni y byddai'r 'ceffyl' yn achosi hafoc oni bai ei fod yn cael ei wahodd i mewn. Heddiw, mae'r Mari Lwyd yn aml yn cael ei chludo o dafarn i dafarn yn hytrach na thŷ i dŷ. Bydd fersiwn Caerdydd o’r digwyddiad yn cynnwys ymddangosiad y Mari a’r grŵp a fydd yn canu rhai o’r caneuon traddodiadol yn nhafodiaith de-ddwyrain Cymru ac yn casglu arian at elusen.

Rydym yn dymuno Dydd Calan Hapus (hen) i chi - gwyliwch am y Mari Lwyd ar y strydoedd nos Sadwrn.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab