Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn trefnu hyfforddiant dwys ar gyfer Veolia Ym mis Medi 2010 trefnodd BLS a Sbaeneg hyfforddiant iaith wythnos ddwys ar gyfer aelod o staff Gwasanaethau Amgylcheddol Veolia. Mae'r hyfforddai'n teithio'n helaeth i Dde America ac yn teimlo'r angen i allu cyfathrebu â chymheiriaid a'r boblogaeth leol, yn eu iaith frodorol. Roedd tri thiwtor yn rhan o gyflwyno'r cwrs: un tiwtor yn wreiddiol o Peru, un o Barcelona a'n Uwch Reolwr Prosiect Cyfieithu ein hunain, sydd wedi byw 4 blynedd ym Mharagwâi. Roedd hyn yn sicrhau amrywiaeth o acenion ac arddulliau addysgu. Er bod y hyfforddai o'r farn bod y cyflymder yn heriol, cafodd argraff gyffredinol dda iawn o'r cwrs, gan ddweud: “Rhedwyd y cwrs yn dda ac roedd gan y tiwtoriaid wahanol arddulliau a helpodd i gadw'r cwrs yn gytbwys”. Mae ei gwmni bellach wedi ariannu 12 sesiwn hanner diwrnod ychwanegol fel y gall wella ymhellach, ac mae hefyd wedi comisiynu cyfieithu gweithio gyda ni.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab