Wedi'i leoli yn y Fenni am fwy na 15 mlynedd, mae Business Language Services (BLS) Ltd. bellach yn symud i brifddinas Cymru fel rhan o'i raglen ehangu gyffredinol. Mae busnes yn BLS wedi mynd o nerth i nerth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gyda lefelau uwch o drosiant a phroffidioldeb, ac mae'r cwmni'n parhau i ffynnu er gwaethaf y dirwasgiad diweddar. Felly, gwnaed penderfyniad i uwchraddio i adeiladau mwy modern yng Nghaerdydd, a fydd yn rhoi cyfle i BLS barhau â'i gynlluniau deinamig ar gyfer twf.

Mae BLS, a sefydlwyd fel busnes teuluol yn 1990, bellach wedi dod yn un o'r prif ddarparwyr gwasanaeth iaith yng Nghymru. Mae'r cwmni'n edrych i ehangu ei weithlu er mwyn cadw i fyny â'r galw cynyddol am ei wasanaethau cyfieithu, dehongli a hyfforddi. Mae'r adeilad newydd mewn lleoliad gwych yng nghanol dinas Caerdydd a bydd yn fwy hygyrch i gwsmeriaid. Bydd y symudiad yn cyd-fynd â lansiad gwefan aml-iaith wedi'i hailgynllunio, sy'n haws ei defnyddio, ac mae'n cynrychioli dechrau pennod newydd gyffrous.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab