Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn darparu hyfforddiant mewn tair iaith ar gyfer Gwasanaethau Archwilio SRK Mae BLS yn falch iawn o fod wedi trefnu a chyflawni sawl un hyfforddiant iaith dwys diwrnod ar gyfer Gwasanaethau Archwilio SRK, cwmni ymgynghori daeareg yng Nghaerdydd. Mae daearegwyr SRK (a ffurfiodd fwyafrif y myfyrwyr, ynghyd â staff swyddfa) yn teithio ledled y byd, yn enwedig yn Ne America, Francophone Affrica a Rwsia. Mae'r Dechreuwyr Ffrangeg, Dechreuwyr Rwseg a Yn dadlau Sbaeneg (5 diwrnod dwys ym mhob iaith) ym mis Rhagfyr 2010 ac Ionawr 2011, yn adeilad y cleient a'n un ni. Y nod oedd rhoi digon o sgiliau sylfaenol i'r cyfranogwyr ymdopi â gofynion eu priod swyddi, a dechrau adeiladu eu gwybodaeth am eirfa arbenigol ac iaith swyddfa sy'n gysylltiedig â daeareg. Roedd y cwrs yn llwyddiant mawr ac mae SRK hefyd wedi comisiynu cyfieithu gweithio gyda ni.

Yng ngeiriau ychydig o fyfyrwyr:

Ynglŷn â'r cwrs Ffrangeg - “Roedd fy athro / athrawes yn rhagorol ac yn egluro popeth i mi yn glir iawn ac yn ateb unrhyw gwestiynau a gefais yn drylwyr iawn bob amser. Boed mewn grŵp neu un ar un, roedd ansawdd yr hyfforddiant yn dda iawn ac rwy'n falch iawn o'r cynnydd yr wyf wedi'i wneud mewn cyn lleied o amser. Roedd yn ddrwg gen i ddod â'r gwersi i ben gan imi eu mwynhau yn fawr. Beaucoup Merci. “

Ynglŷn â'r cwrs Rwsiaidd - “Cwrs gwych, yn edrych ymlaen at roi cynnig arno.”

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab