Gwasanaethau Iaith Busnes Cymeradwywyd BLS yn Aelod Corfforaethol o'r ITI

Aelod Corfforaethol

Mae'n bleser gan Business Language Services Ltd. gyhoeddi ei fod yn cael ei dderbyn fel aelod corfforaethol o Sefydliad Cyfieithu a Dehongli'r DU (www.iti.org.uk.).

Fel y asiantaeth gyfieithu gyntaf yng Nghymru i gael ei gymeradwyo fel aelod corfforaethol, mae'n wir farc o gydnabyddiaeth broffesiynol ac yn dangos ein hymrwymiad i nodau'r Sefydliad, gan gynnwys ymrwymiad i gadw at god ymddygiad proffesiynol ITI.

Er mwyn bod yn gymwys i fod yn aelod corfforaethol roedd yn rhaid i BLS fodloni rhai meini prawf, megis lefelau yswiriant indemniad proffesiynol a blynyddoedd o fasnachu. Yn bwysicach fyth, fodd bynnag, roedd yn rhaid i ni ddarparu tystlythyrau gan gleientiaid a chyflenwyr, a oedd yn barod i dystio i'n harferion busnes ac ansawdd ein gwasanaethau a'n cynhyrchion. Roedd enw da hirsefydlog BLS fel un o brif gyflenwyr cyfieithu, cyfieithu ar y pryd a hyfforddiant iaith, yn allweddol i'r cyflawniad hwn.

Mae'r ITI ei sefydlu ym 1986 fel yr unig gymdeithas broffesiynol annibynnol o gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd yn y Deyrnas Unedig. Gyda'i nod o hyrwyddo'r safonau uchaf yn y proffesiwn, mae ITI yn fan cyfarfod i bawb sy'n deall pwysigrwydd cyfieithu a dehongli i'r economi a'r gymdeithas.

Rydym yn falch iawn o gael y llinyn newydd hwn i'n bwa, a all ein helpu i dyfu a datblygu ymhellach yn y dyfodol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab