Gwasanaethau Iaith Busnes Harddwch a Pheryglon Idiomau

Ers i mi ddechrau dysgu ieithoedd, Dwi wastad wedi bod wrth fy modd ag idiomau a sut maen nhw'n cyfieithu (neu beidio!) I'r Ffrangeg, fy mamiaith.

Pe bai'n rhaid i mi ysgrifennu'r rhestr o fy Saesneg y deg uchaf, mae'n debyg y byddent fel a ganlyn:

  1. Dyna'r ffordd mae'r cwci yn baglu
  2. Dyma'r peth gorau ers bara wedi'i sleisio
  3. Bob yw eich ewythr
  4. Wedi'i wisgo i'r nines
  5. I gnoi'r braster
  6. I gael tic yn binc
  7. A'r holl jazz yna
  8. Yn ffitio fel ffidil
  9. Esgusodwch fy Ffrangeg neu Pardwn fy Ffrangeg
  10. Peidiwch â rhoi'r gorau i'r swydd ddydd

Ychydig o sylwadau ar rai ohonynt:

Dyma'r peth gorau ers bara wedi'i sleisio. Yn Ffrangeg, rydym wedi cymryd gogwydd mwy technegol ac weithiau'n cyfeirio at 'y peth gorau ers y wifren gaws' (sydd, gyda llaw, yn 'wifren fenyn' yn Ffrangeg), er y gall fod â chysyniad negyddol gan ei fod yn cael ei ystyried yn farw syml ddyfais! Rwyf wrth fy modd â'r trosglwyddiad hwn o gyfatebiaethau, lle mae idiomau yn eithaf agos eu hysbryd, ond ychydig yn wahanol!

Wedi'i wisgo i'r nines. Rwyf wrth fy modd oherwydd yn Ffrangeg rydym yn cyfeirio at rif 31, nid 9, gyda «être sur son trente-et-un», ac rwyf wedi darganfod, mewn gwirionedd, nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â rhif 31 ond ei fod yn ddadffurfiad ffonetig o 'trentain' a oedd yn ddarn moethus o ffabrig!

Pardwn fy Ffrangeg. Yn amlwg fel person o Ffrainc, mae hyn wedi fy nifyrru erioed. A yw tarddiad yr ymadrodd i'w gael yn y ffaith bod y Ffrancwyr yn rhegi mwy na'r Prydeinwyr? Byddai'n gas gen i feddwl y gallai hyn fod yn wir! Fodd bynnag, i ddechrau nid oedd ganddo unrhyw beth i'w wneud â rhegi o gwbl, ond dywedwyd pan fyddai pobl Prydain yn defnyddio ymadroddion Ffrangeg yn eu lleferydd, i swnio'n fwy addysgedig, ond y byddent yn ymddiheuro oherwydd efallai nad oedd meidrolion yn deall yr hyn yr oeddent yn siarad amdano…

Fel athro Ffrangeg y dyddiau hyn, rydw i bob amser yn cael ychydig o sesiynau ar idiomau Ffrangeg ac mae fy myfyrwyr fel arfer wrth eu boddau. Maent yn mwynhau ceisio deall ystyr idiom yn llythrennol, dod o hyd i gyfwerth yn Saesneg, ac maent yn aml yn gwneud yn siŵr eu defnyddio yn ein sgyrsiau nesaf. Defnyddiodd un o fy myfyrwyr hyd yn oed ei hoff idiom Ffrangeg fel neges arbed sgrin ar ei gyfrifiadur swyddfa!

Gair o rybudd, fodd bynnag ... Mae idiomau yn hyfryd, yn flodeuog iawn ac yn rhoi blas lleol i'ch araith heb ei ail. Cofiwch, serch hynny, eu bod hefyd yn anodd eu deall i siaradwyr estron. Os ydych chi'n cyflawni busnes gyda tramor cymheiriaid, a allai fod â graddau amrywiol o ddealltwriaeth o'r iaith Saesneg, byddwn yn eich cynghori i gadw'n glir ohonynt a dewis iaith ac arddull gyfathrebu symlach. Os na allwch ddibynnu ar wasanaethau cyfieithydd yn ystod cyfarfodydd, neu a cyfieithydd i gyfieithu gohebiaeth eich busnes, yna'r symlaf gorau oll i sicrhau bod eich trafodion busnes yn mynd rhagddynt yn ddidrafferth.

Felly dewch ymlaen nawr, rhowch eich cardiau ar y bwrdd, a dywedwch wrthym beth yw eich barn chi mewn gwirionedd - beth yw eich hoff idiomau, a sut ydych chi'n eu defnyddio yn eich iaith bob dydd? Ac os ydych chi'n rhedeg busnes gyda rhyngwladol dimensiwn, cysylltwch â ni i weld sut y gallwn helpu gyda'ch allforio strategaethau, trwy gynnig ein gwasanaethau gorau i chi yn cyfieithu, dehongli neu cyrsiau iaith i ddysgu iaith eich cysylltiadau busnes dramor.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab