Gwasanaethau Iaith Busnes Rhaglen y BBC Story of Wales yn ôl ar y teledu Bydd cyfres nodedig BBC Cymru ar hanes Cymru yn cael ei hailadrodd gan ddechrau am 10.45pm ar 25 Gorffennaf. Stori Cymru crynhoi'r hanes Cymru o'r cyfnod cyn-hanesyddol i'r 21st Canrif a ddarlledwyd am y tro cyntaf y gwanwyn diwethaf. Wedi'i gyflwyno gan y newyddiadurwr Huw Edwards, cafodd dderbyniad da yng Nghymru, gyda thua 400,000 o wylwyr, yn enwedig gan mai hwn oedd y cyntaf o'i fath. Croesawodd pobl Gymru ar hanes “Brenhinoedd a Brenhines Lloegr” ac a oedd yn teimlo eu bod yn cael eu hamddifadu o’u hanes eu hunain yn yr ysgol y gyfres â breichiau agored.

Er gwaethaf ei boblogrwydd, Stori Cymru denodd feirniadaeth yn ogystal â chanmoliaeth gan y cyhoedd. Fel y gellir disgwyl, roedd rhai pobl o Gymru a oedd eisiau bwyd am y math hwn o gyfresi yn siomedig nad oedd eu hardaloedd eu hunain yn cael cymaint o sylw ag y byddent wedi'i hoffi, roedd eraill yn gresynu bod rhai ffigurau neu symudiadau pwysig fel adfywiad Methodistaidd 1904 wedi'u hanwybyddu neu eu sgleinio drosodd a bod rôl menywod yn cael ei hanwybyddu. Pan fydd 30,000 o flynyddoedd o hanes yn cael ei gyddwyso i raglenni 6 awr o hyd, mae'n amlwg bod angen blaenoriaethu rhywfaint ac nid oedd pawb yn cytuno â'r dewisiadau, er enghraifft i gael dwy neu dair rhaglen yn canolbwyntio ar ddiwydiannu, tra bod y bennod gyntaf wedi ceisio ymdrin â'r cyfnod o Arglwyddes Goch Paviland trwy'r Cyfnod Rhufeinig i Rhodri Mawr (Rhodri Fawr) yn y 9th Ganrif mewn un awr.

Er bod y Cymraeg nid oedd y ffocws, ymdriniwyd â rhai o'r eiliadau pwysig yn hanes yr iaith, megis cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg ym 1588, Deddf Undeb â Lloegr ym 1536, brad y Llyfrau Glas ym 1847 a'r Welsh Not dilynodd hynny ynghyd â'r dirywiad yng nghyfran y siaradwyr yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Mae'r Stori Cymru yw'r gyfres deledu fawr gyntaf sy'n ymroddedig i hanes Cymru ers hynny Mae gan y Ddraig Dau Dafod a wnaed gan HTV bum mlynedd ar hugain yn ôl. Fodd bynnag, nid oes angen i'r rheini sy'n awyddus am fwy o addysg yng Nghymru aros chwarter canrif arall fel y gall Gwasanaethau Iaith Busnes ei gynnig Hyfforddiant Cymraeg gyda phwyslais arbennig ar ddiwylliant. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion penodol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab