Fis diwethaf roedd pobl Cymru yn llawenhau wrth i un banc gael ei orfodi i ailfeddwl am ei benderfyniad i dynnu’r Gymraeg yn ôl o’u gwasanaethau. Cafodd Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol eu craffu gydag adolygiad barnwrol - yn Gymraeg. Dyma'r tro cyntaf i adolygiad o'r natur hon gael ei glywed yn y Gymraeg.

Mae'r wladwriaeth yn berchen ar NS&I ac mae ganddyn nhw filiwn a hanner o gwsmeriaid yng Nghymru. Cafodd eu cwsmeriaid, sydd â chyfanswm o dros gant biliwn o bunnoedd eu buddsoddi yn y banc, sioc pan gafodd darpariaeth Gymraeg ei dileu yn 2013, ond y mis diwethaf addawodd NS&I ei adfer cyn gynted â phosibl, ar ôl dyfarniad y barnwr eu bod wedi torri y gyfraith.

Ennill i Gomisiynydd Cymru

Gyda boddhad amlwg, pwysleisiodd Comisiynydd Cymru, Meri Huws, “[Dylai ddangos na all adrannau’r llywodraeth] ddirymu gwasanaethau Cymraeg ar fympwy”. Parhaodd: “Ni chymerwyd y penderfyniad i wneud cais am adolygiad barnwrol ar y mater hwn yn ysgafn, ond yn dilyn cwynion gan ddefnyddwyr gwasanaeth roedd hwn yn gam yr oeddwn yn benderfynol o’i gymryd fel comisiynydd. Mae’r dyfarniad heddiw yn brawf fy mod yn gallu defnyddio fy mhwerau i sefyll dros y Gymraeg a’i siaradwyr. ”

Nawr mae'r Comisiynydd ac NS&I yn trafod wrth iddynt weithio gyda'i gilydd i adfer y gwasanaeth Cymraeg cyn gynted â phosibl.

Buddugoliaeth Bittersweet

Daw’r fuddugoliaeth hon wrth i ymgyrchwyr Cymraeg gadwyno eu hunain i gatiau yn swyddfeydd y llywodraeth yn Aberystwyth mewn protest heddychlon yn erbyn dirywiad yr iaith Gymraeg.

Yn dilyn protest debyg a gynhaliwyd yn Llandudno ym mis Chwefror, roedd deuddeg o bobl yn ysu am gael eu clywed gan y Prif Weinidog, sydd â'r pŵer i droi'r argyfwng o gwmpas. Maen nhw'n dadlau bod angen buddsoddiad i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion. Chwe mis yn ôl, datgelwyd canlyniadau cyfrifiad a ysgogodd y Gymdeithas Gymraeg i ddatgan bod yr iaith mewn argyfwng, ond nid yw Carwyn Jones wedi gweithredu eto.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab