Gwasanaethau Iaith Busnes Cyfieithiadau baffling yng nghangen newydd Starbucks yn Aberystwyth Mae'r Starbucks cyntaf i gael eu hagor yng nghanol Cymru wedi dod yn erbyn craffu ar ôl i gamgyfieithiadau gael eu darganfod yn eu harwyddion Cymraeg.

Ymgymerodd y cwmni, ynghanol gelyniaeth pobl leol a gasglodd dros 1000 o lofnodion yn protestio yn erbyn ei bresenoldeb, y naid arloesol i gyfieithu ei holl arwyddion a bwydlenni i'r Gymraeg, gyda'r Saesneg yn iaith uwchradd.

Er bod llawer yn ei ystyried yn gam i'r cyfeiriad cywir wrth ei gwneud hi'n orfodol i gorfforaethau gydnabod a mabwysiadu'r Gymraeg, mae ei heffaith wedi cael ei chyflawni ar ôl i wallau difrifol gael eu nodi yn eu cyfieithiadau. Roedd y gwallau hyn yn cynnwys gwallau sillafu a gramadegol, yn ogystal â brawddegau anghyflawn, megis “maethu’r ysbryd dynol… un person, un cwpan a.”

Dywedodd Manon Elin, llefarydd ar ran hawliau iaith Cymdeithas yr laith Gymraeg, er ei bod yn bwysicach o lawer i Gymry fod â phresenoldeb, mae “mewn perygl o roi’r argraff nad ydyn nhw’n rhoi digon o ymdrech i sicrhau bod yr arwyddion yn iawn.”

Dywedodd Simon Redfern, cyfarwyddwr cyfathrebu Starbucks Europe: “Rydyn ni'n ceisio creu amgylchedd cynnes a chroesawgar i bawb ei fwynhau ac mae hyn yn gweithio orau pan rydyn ni'n adlewyrchu'r diwylliant a'r iaith leol yn ein dyluniadau siop. Rydyn ni'n wirioneddol falch o'n bwrdd bwydlenni iaith ddeuol cyntaf yn Gymraeg a Saesneg yn ein siop yn Aberystwyth. ”

Ychwanegodd: “Er gwaethaf gwiriadau ar ein harwyddion Cymraeg, gwelwyd cwpl o deipos, rydyn ni'n mynd i gywiro'r rhain cyn gynted â phosib.”

Nid Starbucks yw'r cyntaf i fod yn destun gwawd dros ei arwyddion camgyfieithiedig. Yn gynharach eleni, cyflwynodd y Co-operative arwydd yn ddiarwybod a oedd yn arddangos Gaeleg yr Alban yn lle Cymraeg oherwydd “cymysgu anffodus”, fel yr eglurwyd gan reolwr aelodaeth Co-op Cymru.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab