Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn Methu Cyfieithu Awtomatig Yn amlwg mae cyfieithu gwael yn niweidiol i unrhyw fusnes ond mae yna rai sydd wir yn gogwyddo'r asgwrn doniol. Os byddai'n well gennych i'ch busnes wneud penawdau ar gyfer rhywbeth heblaw cyfieithiad yn methu, arhoswch ymhell oddi wrth gyfieithiadau cyfrifiadurol awtomatig.

Dyma ein pum methiant gorau!

 

 

Coors

Datblygodd y cwrw adnabyddus y slogan “Turn It Loose” a gyfieithwyd i’r Sbaeneg fel “Suffer from Diarrhea”. Efallai y byddai hynny'n annog y Sbaenwyr i gadw at sangria!

Clairol

Wrth lansio ffon niwl, fe fethon nhw â sylweddoli bod y cyfieithiad Almaeneg yn ei farchnata fel ffon dail.

Pepsi

Roedd Pepsi yn bwriadu marchnata eu diodydd yn Tsieina gan ddefnyddio’r slogan “Dewch yn fyw gyda chenhedlaeth Pepsi”. Yn anffodus, darllenodd y cyfieithiad Tsieineaidd: “Mae Pepsi yn dod â’ch hynafiaid yn ôl o’r bedd”.

Parker

Lansiodd Parker gorlan ym Mecsico gan ddweud wrth y boblogaeth frodorol “na fydd yn eich gwneud chi'n feichiog”.

KFC

Daeth KFC i’r amlwg fel mwy na llyfu bysedd yn dda ar ôl i’w slogan gael ei gyfieithu fel “eat your finger off” yn Tsieinëeg.

 

Mae'n dangos ei bod yn well ymchwilio i'r dafodiaith leol ynghyd â'r iaith genedlaethol!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab