Gwasanaethau Iaith Busnes Ffyliaid Ebrill! Mae'r gwanwyn wedi tyfu'n dda yma yng Nghymru, gan ddod â chennin Pedr melyn llachar, ŵyn gambollio a heulwen gochlyd. A beth sy'n fwy, nid yw hyd yn oed yn Ebrill! Peidiwch ag anghofio cadw llygad am straeon anochel April Fools yn ein papurau newydd cenedlaethol y dydd Sul hwn. Isod mae detholiad o fy hoff enghreifftiau o'r ychydig flynyddoedd diwethaf.

Yn 2011 datgelodd y Daily Express gynnyrch newydd o'r enw 'Micro Zimmer', ffrâm Zimmer ar olwynion sgwter. Mae'n creu gweledigaethau o bensiynwyr yn rhwygo'r strydoedd ar fyrddau sglefrio, Yn ôl i'r Dyfodol-style. Dewisodd yr Independent ein twyllo â stori chwaraeon, gan adrodd bod Portiwgal wedi 'gwerthu' y pêl-droediwr Cristiano Ronaldo i Sbaen am y swm tywysogaidd o € 160 miliwn, mewn ymgais i glirio peth o ddyled € 12 biliwn y genedl.

Hefyd y llynedd, lansiodd papur gwrth-frenhiniaethol enwog The Guardian eu blog Priodas Frenhinol byw, gan honni y byddai'n postio diweddariadau amser real wrth i'r paratoadau ddatblygu. Mor gredadwy â hynny, o ystyried awydd y cyhoedd am ddigwyddiad diamheuol y flwyddyn, credaf mai gollwng bwriad y Frenhines oedd cyflwyno Tupperware i'r cwpl hapus fel eu rhodd briodas a roddodd y gêm i ffwrdd mewn gwirionedd. Ac wrth hysbysebu, dadorchuddiodd BMW eu cyfres M3 a ysbrydolwyd gan Briodas Frenhinol, mewn coch Regal, glas Imperial a gwyn Priodasol. Y rhoddion? Y cyfeiriad e-bost cyswllt: pauline.yorlegg@bmw.co.uk!

Yn 2010 datgelodd y Daily Telegraph fod Virgin Media wedi bod yn defnyddio ffuredau a hyfforddwyd yn arbennig i osod ceblau tanddaearol. Yn y cyfamser, ceisiodd y Daily Mail argyhoeddi ei ddarllenwyr y byddai'r AA yn dechrau rhoi bagiau jet tebyg i arddull James Bond i'w fecaneg, er mwyn iddyn nhw gyrraedd dadansoddiadau yn gyflymach.

Felly ydyn ni wedi dod yn fwy hygoelus yn ystod y blynyddoedd diwethaf? Ymhell yn ôl ym 1957, pan oedd jôcs April Fools yn llai cyffredin a bod parch mawr i gyflwynwyr y BBC am ddweud y gwir bob amser, cynhaliodd Panorama (a gyflwynwyd wedyn gan Richard Dimbleby) nodwedd ar sut roedd y Swistir yn cynaeafu sbageti o goed; o ganlyniad, cafodd y BBC ei boddi gyda channoedd o lythyrau gan wylwyr yn gofyn ble y gallent gael eu coed sbageti eu hunain. Pryd fyddwn ni'n dysgu?!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab