Nid oes ond rhaid i chi ddysgu ychydig o un iaith - unrhyw iaith - i sylweddoli pa mor gydgysylltiedig ydyn nhw mewn gwirionedd. P'un a ydych chi'n dewis Iseldireg, Ffrangeg, Eidaleg neu Mandarin, fe welwch yn fuan fod criw cyfan o eiriau Saesneg yn ysbrydoli eraill ledled y byd.

Mae hyn yn amlwg yn ein henwau ar gyfer rhai anifeiliaid, oherwydd gellir cymryd eu cyfieithiadau yn eithaf llythrennol.

Aardvark

Yn cael ei adnabod fel 'aardvark', mae'r enw'n cyfieithu fel 'earth pig' (o'r Affricaneg).

Porcupine

Daw'r enw o'r Ffrangeg am 'pig' (porc) a'r Lladin am 'thorny', gan arwain at gyfieithiad llythrennol o 'thorny pig'.

Llamhidyddion

Daw'r enw 'llamhidydd' o'r geiriau Lladin am 'mochyn' a 'physgod'. Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos y gallai llawer o anifeiliaid gael eu disgrifio fel mochyn!

Rhinoceros

Mae'r rhino yn cyfieithu i 'corn trwyn' mewn Groeg; syml a hunanesboniadol, mae'n glynu allan fel bawd dolurus!

Orangutan

Galwyd yn wreiddiol mawas ym Malay, cafodd yr orangutan ei enw ar ddamwain. Wedi'i gyfieithu fel 'dyn y goedwig', mae'r Malaysiaid bellach wedi ychwanegu'r gair cyfan 'orangutan' at eu geiriadur.

Hippopotamus

Mae gan yr hipi yr enw mwyaf rhyfedd eto, gan nad yw'n gweddu i'r hulk hwn o fwystfil o gwbl. Wedi'i gyfieithu fel 'ceffyl afon' o'r 'hippos' Groegaidd (ceffyl) a 'potamos' (afon), nid yw'n disgrifio'n gywir y preswylydd dŵr cryf. Efallai eu bod wedi ffansio newid o 'porco' ond eto i gyd, efallai bod 'mochyn afon' wedi bod yn ffordd gywirach i ddisgrifio'r hipi.

Mae cyfieithiadau enwau anifeiliaid eraill yn cynnwys:

  • Octopws - wyth troedfedd
  • Flamingo - coch yn fflamio
  • Ferret - lleidr bach
  • Gwiwer - cynffon cysgodol

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab