Gwasanaethau Iaith Busnes Saesneg Americanaidd yn erbyn Saesneg Prydain - Y 4 Gwahaniaeth Gorau

 

Mae Business Language Services wedi'i leoli yn y DU, felly yn ddiofyn rydym yn defnyddio Saesneg Prydain wrth gyflwyno cyfieithiadau a thestunau Saesneg. Fodd bynnag, rydym yn gweithio i amrywiaeth o gleientiaid ledled y byd, ac yn aml gofynnir inni gyfieithu i Saesneg Americanaidd ar gyfer cynulleidfa yn yr UD. Isod mae'r pedwar prif wahaniaeth rhwng y ddau amrywiad.

 

 

 

 

  1. Sillafu

Mae yna nifer o eiriau sy'n cael eu sillafu'n wahanol yn UDA. Mae'r tabl isod yn cyflwyno rhai o'r gwahaniaethau mwyaf cyffredin.

Saesneg Prydain Saesneg America
-our, ee lliw, aroglau -or, ee lliw, aroglau
-ise, ee rhoi cyhoeddusrwydd -ize, ee rhoi cyhoeddusrwydd
-re, ee canol, mesurydd -er, ee canol, mesurydd
-yse, ee parlysu -yze, ee parlysu
-ae / oe, ee pediatreg, celiag -e, ee pediatreg, celiag
-ll, ee teithio -l, ee teithio
-ogue, ee deialog, analog -og, dialog, analog

 

  1. Geirfa

Mae yna ddigon o eiriau sy'n cael eu defnyddio'n wahanol yn wahanol, neu ddim o gwbl, rhwng y ddwy wlad. Isod mae ychydig o'n hoff enghreifftiau.

Saesneg Prydain Saesneg America
Pants = dillad isaf Pants = trowsus
Jeli = pwdin simsan Jeli = jam
Ystafell ymolchi = ystafell sy'n cynnwys baddon Ystafell ymolchi = toiledau
Pêl-droed = pêl-droed Pêl-droed = pêl-droed Americanaidd
Wrench = tynnu sydyn, treisgar Wrench = sbaner

 

  1. Defnydd berfau

Mae'r gwahaniaethau yn y categori hwn yn gyffredinol yn fwy cynnil.

Saesneg Prydain Saesneg America
Tueddiad i ddefnyddio ffurf afreolaidd o gyfranogwr yn y gorffennol, ee arogli, difetha Tueddiad i ddefnyddio ffurf reolaidd, ee mwyndoddi, difetha
Yn defnyddio heibio yn berffaith, ee Roedd wedi gyrru'r car. Yn defnyddio heibio syml, ee gyrrodd y car.
Defnyddiau 'wedi cael', ee mae gen i 2 frawd. Defnyddiau 'wedi', ee mae gen i 2 frawd.

 

  1. Arddodiaid

Yn ein byd cynyddol fyd-eang, mae'r Saesneg yn dod yn fwy 'rhyngwladol', ac ni fyddai llawer o Brydeinwyr bellach yn meddwl ddwywaith am glywed neu ddefnyddio ymadroddion y byddai degawd yn ôl wedi swnio fel Americaniaethau go iawn. Fodd bynnag, isod mae ychydig a fyddai'n dal i godi aeliau pe byddech chi'n eu cael y ffordd anghywir.

Saesneg Prydain Saesneg America
Yn y Penwythnos Ymlaen y Penwythnos
Dydd Llun i Dydd Gwener Dydd Llun trwodd Dydd Gwener
Chwarae yn tîm Chwarae ymlaen tîm
Cofrestrwch ymlaen cwrs Cofrestrwch yn cwrs

Fel rydyn ni wedi dangos, mae yna lu o wahaniaethau bach - ac ychydig o brif - rhwng Saesneg Prydain ac America, ac mae'n bendant yn talu i leoleiddio'ch testunau i'ch cynulleidfa darged er mwyn osgoi cam-gyfathrebu.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab