Gwasanaethau Iaith Busnes Mae angen testunau ffynhonnell da ar gyfer cyfieithiadau cywir Ieithoedd modern esblygu, mae geiriau newydd yn cael eu creu trwy'r amser ac mae rhai hyd yn oed yn cyrraedd y Geiriadur Saesneg Rhydychen. Mae'r eirfa newydd hon fel arfer yn adlewyrchiad o dechnolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ac o gymdeithas yn newid, yn aml o dan ddylanwad ieithoedd Tramor a diwylliannau. Byddwn i'n bersonol yn dweud ei fod yn ddatblygiad angenrheidiol ar gyfer dyfodol unrhyw iaith ac yn ôl pob tebyg yn arwydd iach bod yr iaith a'r bobl sy'n ei siarad yn wirioneddol fyw ac yn cicio.

Mae yna newidiadau sy'n dod â rhywbeth newydd a diddorol. Fe allech chi ddadlau mai barn bersonol yw hon ac efallai na fydd yr hyn sy'n ddiddorol i mi o unrhyw ddiddordeb o gwbl i eraill. Nid wyf yn dal unrhyw beth yn erbyn geiriau newydd, per se. Fodd bynnag, mae yna sifftiau sy'n fy mhoeni: pam rydyn ni'n dweud nawr “Mae gen i cwrdd am 2pm ”,“ Mwynhewch eich dysgu”, Neu“ mae hwn yn fawr gofynnwch”.

Mae'n debyg y dysgais ffurf Saesneg braidd yn academaidd trwy gydol fy astudiaethau yn Ffrainc. System addysg Ffrainc yw'r hyn ydyw, ond rwy'n cofio gwersi gramadeg hir lle, wrth arfogi â beiros o wahanol liwiau, roedd yn rhaid i ni danlinellu berfau, enwau, ansoddeiriau, ac ati. Felly, berf yw 'cwrdd', ac felly hefyd 'addysgu 'a' gofyn ', hy' gwneud geiriau 'ydyn nhw, nid pethau. Pryd ddigwyddodd y trawsnewidiad hwn o ferfau yn enwau? Beth ydyn ni'n ei ennill o hyn?

Mae'r newidiadau yn iawn ond, fel y dywed yr hen idiom, pam trwsio rhywbeth os nad yw wedi torri? Pam newid swyddogaeth ramadegol geiriau? Yn bersonol, rwy'n credu bod yn rhaid i iaith esblygu er budd gorau, i beidio â dod yn dlawd ac, yn bwysicach fyth, rhedeg y risg o golli ei chywirdeb. Cywirdeb yn wir o bwys ar gyfer cyfathrebu da ac, cyn belled â Business Language Services yn bryderus, mae'n bwysig o ran ansawdd ein cyfieithiadau. Mae'n ddigon posib y bydd testun Saesneg sydd wedi'i ysgrifennu'n wael yn arwain at broblemau dehongli a deall ac, yn y pen draw, at newid yn yr iaith darged, boed hynny Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Arabeg neu unrhyw iaith arall a gynigiwn. Os ydym yn ansicr ynghylch ystyr ymadrodd neu frawddeg benodol mewn dogfen yr ydym yn ei chyfieithu ar eich rhan, byddwch yn dawel eich meddwl y byddem bob amser yn cysylltu â chi i egluro unrhyw amwysedd ac felly osgoi unrhyw ddehongliad gwael i'r iaith darged.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab