Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Internet Slang yn Darganfod ei Ffordd i'r Iaith Saesneg

Slang Rhyngrwyd: Y Math Newydd o Gyfathrebu

Mae bron pawb yn defnyddio'r Rhyngrwyd y dyddiau hyn. O'r herwydd, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr cyfrifiaduron yn fwy neu'n llai cyfarwydd â bratiaith Rhyngrwyd a'r ffordd y mae pobl yn cyfathrebu ar-lein. Mae bratiaith rhyngrwyd yn cyfeirio at eiriau ac ymadroddion sy'n cael eu torri'n fyr neu eu talfyrru; defnyddir y termau bratiaith yn helaeth mewn cyfryngau cymdeithasol, ystafelloedd sgwrsio a sianeli eraill ar y We Fyd-Eang. Yn aml, defnyddir y geiriau hyn i arbed teipio amser - yn enwedig mewn ystafelloedd gemau ac ystafelloedd sgwrsio. Fe'u defnyddir hefyd mewn sianeli eraill sydd â therfynau cymeriad, megis Twitter. Mae yna dermau bratiaith eraill, fodd bynnag, nad ydyn nhw'n cael eu talfyrru. Yn lle hynny, daw'r termau hyn ar ffurf geiriau Saesneg wedi'u newid, gan wasanaethu fel “iaith mewn grŵp”, a ddiffinnir fel dull o siarad a fyddai'n gwneud aelodau yn adnabyddadwy i grŵp penodol.

Selfie, Sext & Shizzle

Ychydig flynyddoedd yn ôl, daeth cynnwys y gair “selfie” yng Ngeiriadur Saesneg Rhydychen (OED) yn gymaint o sioc i lawer o bobl, ond os edrychwch yn ofalus, fe welwch fod cryn dipyn o eiriau yn tarddu ar-lein cyfathrebu sydd bellach wedi'i gynnwys yn ein hiaith bob dydd. Er enghraifft, y telerau oedi a glitch eu defnyddio'n wreiddiol ym myd gemau. Heddiw, y term oedi yn cael ei ddefnyddio wrth gyfeirio at ffonau symudol a theclynnau eraill sy'n gweithio neu'n ymateb yn araf glitch yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio camweithio mewn cyfrifiaduron, rhaglenni a chymwysiadau.

Geiriadur Saesneg Rhydychen

Geiriadur Saesneg Rhydychen yw'r cofnod diffiniol o'r iaith Saesneg. Mae'n ymfalchïo mewn bod yn gofnod disgrifiadol o'r iaith yn hytrach na rhagnodi ystyr geiriau, yn hytrach na chofnodion eraill. Mae'n cael ei ddiweddaru bedair gwaith bob blwyddyn, yn ystod misoedd Mawrth, Mehefin, Medi a Rhagfyr. Yn y diweddariad ym mis Mehefin 2015, geiriau slang sy'n tarddu o'r Rhyngrwyd, fel sext, shizzle, totes a fap fap fap, wedi'u cynnwys.

Gyda mwy a mwy o'n hamser yn cael ei dreulio ar-lein, mae'n naturiol y byddai bratiaith a thermau a ddefnyddir yn yr arena honno yn gorlifo i iaith bob dydd. Mae cynnwys geiriau o'r fath mewn cofnodion o'r iaith Saesneg yn hanfodol i sicrhau bod ein hiaith yn addasu i'n hoes ni.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab