Ieithoedd Adeiledig Gwasanaethau Iaith Busnes: Y Dyn y Tu ôl i Dothraki

Game of Thrones & Dothraki

Mae cefnogwyr y gyfres deledu boblogaidd, “Game of Thrones”, yn gyfarwydd â Dothraki. Dyma'r iaith o ddefnydd yn y gyfres, ynghyd â Low Valyrian ac High Valyrian. Ond a oeddech chi'n gwybod bod hon yn iaith adeiledig (conlang) a grëwyd yn benodol ar gyfer y gyfres?

George RR Martin

Mae gan Game of Thrones, a ysgrifennwyd gan George RR Martin, lawer o eiriau wedi'u dyfeisio yn y llyfr a grëwyd gan yr awdur ei hun. Pan drodd HBO y llyfr yn gyfres deledu, penderfynodd y tîm rheoli y dylai'r actorion ddefnyddio'r geiriau fel maen nhw'n ymddangos yn y llyfr fel na fyddai cefnogwyr y nofel yn cael eu tramgwyddo. Yn ddiweddarach, fe wnaeth HBO weithio mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Creu Iaith i ddod o hyd i ieithydd a allai greu'r iaith ar gyfer y sioe. Enillodd un o'r cyfranogwyr, David Peterson, sydd hefyd yn gyd-sylfaenydd y gymdeithas, yr ornest.


David Peterson & Conlangs

Mae David J. Peterson, wedi creu conlangs amrywiol a ddefnyddir mewn amrywiaeth o sioeau sci-fi ac antur / ffantasi. Mae ganddo radd Meistr mewn Ieithyddiaeth o Brifysgol California, San Diego. Ar gyfer y Game of Thrones, creodd Peterson Dothraki, Mag Nuk, a Low and High Valyrian. Dywedodd nad oedd ganddo lawer i weithio arno pan greodd Dothraki, er i'r cynhyrchwyr ddweud wrtho eu bod eisiau defnyddio'r holl eiriau o'r llyfrau a sicrhau eu bod yn eiriau llym. O'r 56 gair a ysgrifennodd Martin yn ei lyfrau, roedd 24 yn enwau pethau, lleoedd a phobl, heb unrhyw ganllawiau ar ynganu. Dechreuodd Peterson ei waith conlang ar gyfer y prosiect hwn gyda rhestr ffonetig a darganfu yn ddiweddarach fod newid y system diweddeb a straen yn gweithio'n dda. Yn yr un modd, roedd gorffen rhai geiriau â “kh” yn rhoi sain unigryw iawn i Dothraki.

Mag Nuk yw'r iaith a siaredir gan y Cewri yn y gyfres. Dywedodd Peterson, wrth greu conlangs, ei bod yn bwysig ystyried ffisioleg y siaradwyr. Ar gyfer creu Mag Nuk, iaith y cewri, y wybodaeth gefndir a dderbyniodd oedd nad oedd gan y cewri allu meddyliol bodau dynol ac y byddent yn defnyddio'r Hen Tafod, gyda geiriau un sillaf.

Er bod y dull o greu conlangs yn wyddonol ar y cyfan, dywedodd Peterson iddo ychwanegu cyffyrddiad personol bach yn unig, gan ddefnyddio Keli, enw ei anifail anwes, fel y term ar gyfer cathod yn High Valyrian.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab