Gwasanaethau Iaith Busnes Arteffactau Unearthed yn Tekirdağ Datgelwch y Dirgelwch Thraciaidd yn araf

Yn yr hen ddyddiau, roedd llwythau Indo-Ewropeaidd yn byw yng Ngwlad Groeg Hynafol. Roedden nhw'n cael eu hadnabod fel y Thraciaid, ac roedden nhw'n siarad iaith o'r un enw. Fe'u crybwyllwyd gyntaf yn yr Iliad a dywedwyd eu bod yn gynghreiriaid i'r Trojans a'u cefnogi yn ystod Rhyfel y pren Troea. Ymhlith yr enwau a roddwyd gan y Groegiaid roedd Thrāikē / Thrēikē, Thrāikios / Thrēikios, Thrāix, Thrāikes. Ym mytholeg Gwlad Groeg, dywedwyd bod un person o'r enw Thrax yn un o feibion Ares. Yn Alcestis, dywedodd Euripides y cyfeiriwyd at Ares fel Thrax, noddwr Thrace, a elwid yn Ewrop yn yr hen amser.

Cloddfeydd archeolegol

Mae cloddiadau archeolegol wedi digwydd yn Tekirdağ, talaith yn Nhwrci, ers un mlynedd ar bymtheg bellach, ac mae archeolegwyr yn darganfod amrywiaeth eang o arteffactau Thraciaidd. Roedd y Thraciaid yn byw yng Ngogledd Gwlad Groeg, Bwlgaria a Thrace ac, yn ôl Heredot, ysgrifennwr hynafol a hanesydd Gwlad Groeg, nhw oedd y llwyth mwyaf poblog yn y byd ar ôl yr Hindwiaid.

Os oes gennych ddiddordeb yn hanes Gwlad Groeg, efallai y gwyddoch mai Thracian oedd Spartacus, ffigwr hanesyddol a gladiator adnabyddus iawn. Gwnaethpwyd ef yn gaethwas gan y Rhufeiniaid ond llwyddodd i arwain gwrthryfel enfawr yn rhan ddeheuol yr Eidal tua 73 CC

Ychydig iawn sy'n hysbys am darddiad y Thraciaid, felly mae'r arteffactau a gloddiwyd yn bwysig iawn i ymchwil archeolegol ac wrth helpu i lunio gwell llun o'r llwyth chwedlonol, yn ôl yr Athro Neşe Atik, pennaeth Cyfadran Archeoleg Prifysgol Namık Kemal .

Mae'r Athro Atik yn disgrifio'r bobl Thraciaidd fel rhyfelwyr llwyth-annedd, ac ar yr un pryd gwelwyd bod offeiriaid Thracia hefyd yn gwasanaethu fel meddygon; mewn maes sanctaidd a ddarganfuwyd, mae offer meddygol tebyg i'r rhai a ddefnyddir heddiw wedi'u cloddio. Roedd yn arbennig o hynod pan ddatgelwyd ffwrnais a ddefnyddiwyd i gynhyrchu meddyginiaethau ac a oedd yn cynnwys gweddillion meddygaeth hynafol. Llwyddodd archeolegwyr i gael gwared ar y ffwrnais gyfan.

Mae'r safle cloddio wedi'i leoli yn ninas hynafol Heraion Teikhos. Mae gan Amgueddfa Archeoleg Tekirdağ sawl data hanesyddol am ranbarth Thrace; ac er y gwyddys bod gan Dwrci sawl dinas Thraciaidd, mae'r canfyddiadau hanfodol a gloddiwyd ar y safle hwn yn Heraion Teikhos yn goleuo bywyd yr hen bobl Thraciaidd yn wirioneddol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab