Gwasanaethau Iaith Busnes 8 Mawrth: Diwrnod Rhyngwladol Menywod a #039; s

Mae 8 Mawrth yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. Dim ond un diwrnod o'r flwyddyn ydyw pan fydd sylw'r byd yn canolbwyntio ar frwydrau, cyflawniadau a dyfodol menywod yn y gorffennol. Thema eleni yw Planet 50-50 erbyn 2030: Camu i Fyny ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw, sy'n golygu y dylid cael cydraddoldeb rhywiol erbyn blwyddyn 2030.

Mae'r byd wedi esblygu ac mae mwy o fenywod heddiw yn gwneud gwaith a arferai gael ei wneud gan ddynion yn unig. Roedd yr arsylwad cynharaf a gofnodwyd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yn Efrog Newydd, 28 Chwefror 1909. Mewn llawer o wledydd yn Ewrop ar ddechrau'r 1900au, roedd parchu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn amrywio.

Dynodwyd 8 Mawrth fel y dyddiad swyddogol i arsylwi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, yn ôl cyhoeddiad y Cenhedloedd Unedig ym 1977.

Anrhydeddu menywod

Mae menywod wedi ysgwyddo mwy o gyfrifoldebau ers dechrau'r 1900au, ond mae llawer i'w wneud o hyd, gan nad oes gan lawer o fenywod heddiw fynediad at hawliau sylfaenol. Ond mae menywod yn gryf ac yn wydn ac yn parhau i wynebu heriau sy'n bodoli, y mae'r mwyaf cyffredin ohonynt yn parhau i fod yn rhagfarn. Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ein hatgoffa pa mor gryf y gall menywod fod a faint mae menywod wedi'i gyflawni ac y byddant yn parhau i'w gyflawni. Oes, mae rhwystrau a chaledi, ond mae'r diwrnod hwn hefyd i ddathlu'r myrdd o gyflawniadau a gyflawnwyd gan fenywod.

Mae menywod wedi dod yn berchnogion busnes llwyddiannus. Maent wedi ymgymryd â rolau arwain uwch. Bu menywod sydd wedi arwain cenhedloedd; mae rhai wedi goresgyn gofod, mae eraill wedi dod yn athletwyr seren, cogyddion, cerddorion ac ysgrifenwyr. Allwch chi enwi ond ychydig? Ar hap, gallwch restru Angela Merkel, Sheryl Kara Sandberg, Christine Madeleine Odette Lagarde a'r Fonesig Stephanie Shirley o'r DU ymhlith y rhai sy'n boblogaidd. Nid yw rhai o reidrwydd yn hysbys yn eang ond, serch hynny, maent yn dal y swyddi uchaf mewn amrywiol feysydd gan gynnwys, er enghraifft, y cyn-ofodwr Americanaidd Kathryn Sullivan; Chetna Sinha o India, sylfaenydd Sefydliad Mann Deshi; Rapelang Rabana o Dde Affrica, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Rekindle Learning; Tolu Olubunmi o Nigeria, sy'n gyd-sylfaenydd Shannon May, Welcome.us a Bridge International Academies. Maent yn parhau i wneud gwahaniaeth, nid yn unig i fenywod ond i ddynion hefyd.

Os ydych chi am anrhydeddu’r fenyw agosaf atoch chi, gwisgwch ruban porffor heddiw a’i chyfarch trwy ddweud “Diwrnod Rhyngwladol Rhyngwladol y Merched!”

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab