Gwasanaethau Iaith Busnes Ffeithiau Arsylwi Iaith Saesneg

Yr Iaith Saesneg

Yn ôl Ethnologue, mae’r Iaith Saesneg yn cael ei siarad mewn 101 o wledydd, gyda 335 miliwn yn ei siarad fel eu hiaith gyntaf. Fel rheol, bydd siaradwr Saesneg ar gyfartaledd yn cymryd ei iaith yn ganiataol, heb wybod bod cymaint o ffeithiau diddorol a llai adnabyddus. Onid yw'n teimlo'n wych os ydych chi'n gwybod rhai pethau nad ydyn nhw'n gyfarwydd i lawer o bobl? Gadewch i ni edrych ar rai enghreifftiau o'r ffeithiau mwy aneglur am yr iaith Saesneg.

Ffeithiau Arsylwi Iaith Saesneg: Faint ydych chi'n ei wybod?

 • Gelwir y rhan fach o'r wal rhwng dwy ffenestr yn rhyng-haeniad.
 • Gelwir y rhan o'ch cefn na allwch ei chyrraedd i grafu acnestis, a ddaeth o derm Groegaidd am grater caws.
 • Yn Lladin, ystyr y symbol anfeidredd yw “addurno gyda rhubanau” a'r term Saesneg iawn amdano lemniscate.
 • Rydyn ni i gyd yn gwybod beth mae déjà-vu yn ei olygu. Ond a oeddech chi'n gwybod bod ganddo gyferbyn? Fe'i gelwir jamais-vu, sy'n deimlad od bod rhywbeth sy'n ymddangos yn gyfarwydd iawn yn hollol newydd mewn gwirionedd.
 • Yn Saesneg Modern, y gair hiraf heb wir lafariaid yw rhythmau.
 • Ombrifuge yw'r term i'w ddefnyddio ar gyfer unrhyw gysgodfan y gallwch chi ddod o hyd iddi pan fydd y tywydd yn troi'n wael. Os yw'r tywydd yn edrych yn debygol o wella ond ddim, byddech chi'n dweud bod y tywydd flenches.
 • “E” yw'r llythyren a ddefnyddir amlaf yn Saesneg tra bod mwyafrif y geiriau yn Saesneg yn dechrau gyda'r llythyren “S.”
 • Niwmonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis yw'r gair Saesneg hiraf gyda 45 llythyren. Os ydych chi wedi bod yn anadlu llwch tywod a lludw ers amser maith, efallai y byddwch chi'n dal y clefyd ysgyfaint hwn.
 • Nid oes gan borffor, arian, oren na mis unrhyw eiriau Saesneg eraill sy'n odli gyda nhw. Gyda llaw, tua 450 mlynedd yn ôl, nid oedd enw ar y lliw “orange” yn Saesneg.
 • “Chweched sâl chweched dafad sâl sâl” yw'r tafod-anoddaf yn Saesneg.
 • Mae 615,000 o gynigion yng Ngeiriadur Saesneg Rhydychen. Allan ohonyn nhw dim ond pedwar sy'n gorffen dous: tremendous, stupendous, horrendous a pherygldous

Dyma rai o'r nifer o bethau diddorol am yr iaith Saesneg. Mae mwy ac os oes angen dogfennau wedi'u cyfieithu i'r Saesneg arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod yn llogi darparwr gwasanaeth iaith proffesiynol i sicrhau bod y telerau a'r naws cywir yn cael eu hymgorffori yn y cyfieithiad.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab