Gair y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes 2015

Ganol mis Tachwedd, dadorchuddiodd Geiriaduron Rhydychen eu gair y flwyddyn ar gyfer 2015, er nad oedd yr enillydd yn hollol unol â geiriau ei hanes deuddeng mlynedd. Efallai y gellir disgrifio'r 'gair' dan sylw yn well fel lluniad gwawdlun, fel y geiriadurwyr y tu ôl Gwasg Prifysgol Rhydychen cyhoeddi bod emoji yn deilwng o'r teitl, yn fwy penodol, yr hyn a elwir y “Wyneb â Dagrau Llawenydd”.

Yn greadigaeth Siapaneaidd yn wreiddiol, mae emojis yn bictograffau digidol a ddefnyddir bellach ledled y byd. Nid oedd y dewis yn boblogaidd yn gyfan gwbl; fodd bynnag, a rhywfaint o a storm cyfryngau cymdeithasol ensued. Tynnodd blogbost y geiriadur sylwadau fel “Rwyf wedi colli pob ffydd mewn dynoliaeth”, “bydd yn anodd i unrhyw un eu cymryd [Geiriaduron Rhydychen] o ddifrif o hyn ymlaen”, a hyd yn oed “RIP English. Fe'ch collir ”. Er ei bod yn bosibl i'r dewis gael ei danio yn union gan y syniad o achosi'r lefel hon o deimlad, mae'n anodd diystyru natur hollbresennol emojis; yn ymddangos ar allweddellau ffôn smart a popio i fyny yn ddigymell mewn postiadau Twitter. Mae hyd yn oed a Ffilm nodwedd Sony Pictures amdanyn nhw yn y gweithiau!

Yn ôl Geiriaduron Rhydychen, yr emoji dan sylw yw’r mwyaf cyffredin, ar hyn o bryd yn cyfrif am 20% o’r holl emojis a ddefnyddir yn y DU, a 17% o’r rhai yn yr UD, felly os dim arall mae’r wobr hon yn gweithredu fel arwydd o’r amseroedd, a roddir ei ddewis fel gair y flwyddyn yn 2015, Yn wir, mae rhestr fer cystadleuwyr y teitl yn darllen fel geirfa pwy yw pwy, gan gynnwys niwrolegau (“lumbersexual”) ac amrywiaeth o arwyddwyr diwylliannol (“ar fleek”, “ffoadur”, “ Brexit ”).

Yn yr un modd, mae enillwyr geiriadur eraill yn cynnwys “goryfed mewn pyliau”(Oherwydd ei lwyddiant oherwydd cynnydd ffrydio cyfryngau ar alw),“hunaniaeth”(Oherwydd straeon newyddion o natur rywiol neu hiliol) a“-ism”(Yn cynrychioli ystod o dermau gwleidyddol ffasiynol fel sosialaeth, ffasgaeth a ffeministiaeth).

O'u gweld ochr yn ochr, mae'r gwobrau geiriadur hyn yn cyfuno i bortreadu rhan o zeitgeist eleni, gan symboleiddio nid yn unig y geiriau slang du jour ond hefyd dynnu sylw at rwystrau cymdeithasol pwysig y mae gwledydd Saesneg eu hiaith wedi eu hwynebu dros y deuddeg mis diwethaf. Dros amser, mae diwylliannau'n newid ac mae ieithoedd yn esblygu gyda nhw. Mae'r gwobrau hyn yn gipolwg ieithyddol ar y newid hwnnw, gan ddal y ffyrdd rydyn ni'n defnyddio iaith, p'un a ydyn ni'n falch ohoni ai peidio. Felly er y gallai rhai fod yn ysgrifennu beddargraffau ar gyfer y iaith Saesneg, mae'n rhy hwyr i beri cynnydd yr emoji, maen nhw eisoes yn rhan o'n DNA etymolegol.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab