Gwasanaethau Iaith Busnes Diwrnod Teledu Byd Hapus Mae'r Cenhedloedd Unedig yn cydnabod 21 Tachwedd fel Diwrnod Teledu'r Byd felly gall hwn fod yn amser addas ar gyfer trafodaeth ar raglenni teledu iaith dramor a ddangosir yn y DU. Pan oeddwn i'n iau yr unig deledu tramor dwi'n cofio oedd Americanaidd ac yn Saesneg. Os oeddech chi eisiau gwylio a Ffrangeg ffilm, roedd yn rhaid i chi aros i fyny tan 2am. Y gred gyffredinol oedd nad oedd pobl Prydain, mewn cyferbyniad â llawer o bobl eraill ledled y byd, yn hoffi is-deitlau ac yn cael mwy fyth o wrthwynebiad i drosleisio. Mae'n debyg ei bod hi'n ddiogel tybio nad oes gan fwyafrif helaeth pobl Prydain unrhyw syniad bod dau Cymraeg ffilmiau, Solomon a Gaenor a Hedd Wyn wedi cael eu henwebu ar gyfer Oscars am y ffilm iaith dramor orau ac nid yw'r mwyafrif erioed wedi eu gweld nhw na dim arall wedi'i gynhyrchu gan S4C.

Fodd bynnag, poblogrwydd diweddar drama troseddau tramor, gan y Spiral Ffrengig, Arolygydd yr Eidal Montalbano, i'r Sgandinafia Y lladd, Wallander a Y Bont, wedi arwain at ddiddordeb o'r newydd mewn cyfresi troseddau mewn ieithoedd heblaw Saesneg. Drama wleidyddol Denmarc Borgellwyddodd n hefyd i gryn lwyddiant. Y lladd wedi'i ail-wneud yn UDA a Wallander yn y DU gyda Kenneth Branagh, ond mae'r fersiynau gwreiddiol hefyd yn boblogaidd iawn, hyd yn oed os yw rhai ohonynt yn cael eu dangos ar sianeli llai prif ffrwd. Mae gan lawer o'r rhaglenni hyn ddilyniant obsesiynol gyda phapurau newydd ar-lein yn rhedeg erthyglau manwl cyn gynted ag y bydd y rhaglen yn canu, gan gwmpasu popeth o wleidyddiaeth clymblaid Denmarc, i du mewn y cartref, i siwmperi Ffaroaidd y ditectif Sarah Lund (yn y llun uchod). Mae poblogrwydd y cyfresi hyn wedi hybu diddordeb, nid yn unig yn yr ieithoedd, ond hefyd yn ffyrdd o fyw'r cymeriadau. Roedd llawer o gychwynnwyr wedi synnu o weld bod Prif Weinidog ffuglennol Denmarc yn Borgen nid oedd ganddo staff domestig ac roeddent yn beicio i'r gwaith, tra bod cymeriadau i mewn Y lladd dangos agwedd fwy cavalier tuag at gael ei holi gan yr heddlu. Mae poblogrwydd y rhaglenni hyn wedi bod mor drawiadol nes i actorion cenfigennus honni yn The Gwarcheidwad eu bod ond yn denu cynulleidfaoedd oherwydd eu bod yn cynnwys actorion nad ydyn nhw'n hysbys i'r cyhoedd ym Mhrydain. I unrhyw un sy'n hoff o'r gyfres Ddanaidd, mae hwn yn honiad chwerthinllyd gan fod llawer o'r un actorion yn ymddangos yn rheolaidd Y lladd, Borgen a Y Bont, gan eu gwneud yn eithaf cyfarwydd i'r rhai ohonom sydd â phenchant ar gyfer noir Sgandinafaidd.

Y trydydd tymor, a'r olaf, o Y lladd wedi cychwyn ddydd Sadwrn diwethaf. Os nad ydych eisoes wedi'i weld neu unrhyw un o'r lleill, beth am roi cynnig arni? Fe gewch chi ddrama afaelgar, ond hefyd mewnwelediad i fywyd mewn gwlad Ewropeaidd arall ac ychydig o eiriau tramor newydd o dan eich gwregys. Cyn hir, byddwch chi'n dweud 'tak' enfawr (diolch) i Sarah Lund a chyd am fywiogi'ch gwylio penwythnos.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab