Gwasanaethau Iaith Busnes 2010 - Blwyddyn Ryngwladol Ail-brosesu Diwylliannau Oeddech chi'n gwybod mai'r llynedd oedd y Flwyddyn Ryngwladol ar gyfer Ail-brosesu Diwylliannau? Na, wnes i ddim chwaith (tan ychydig wythnosau yn ôl, hy ychydig yn rhy hwyr). Yn ôl pob tebyg, mae'r Cenhedloedd Unedig a UNESCO dyrannu ychydig o faterion o bryder rhyngwladol yn flynyddol i'w coffáu a'u hyrwyddo. Felly, y llynedd dylem hefyd fod wedi bod yn dathlu Blwyddyn Ryngwladol Bioamrywiaeth, Blwyddyn Ryngwladol Ieuenctid a Blwyddyn Ryngwladol Cyfathrebu. Pwy oedd yn gwybod?

Yn ein llinell waith, mae rapprochement diwylliannau yn berthnasol iawn mewn gwirionedd. Diffinnir ailbrosesu gan y OED fel sefydlu (neu ailddechrau) cysylltiadau cytûn. Mae'n deillio o'r gair Ffrangeg 'rapprocher': 're-' (gan fynegi grym dwys) ac 'approcher' (i fynd ato). Yn y bôn yr hyn yr ydym yn siarad amdano yw cydweithredu rhyngwladol, a throsglwyddo a benthyca syniadau diwylliannol.

Ond sut mae mynd ati i wneud hyn os nad ydych chi'n siarad ieithoedd eraill? Cydnabyddir yn eang bod gan Brydain ac UDA 'berthynas arbennig', oherwydd ein tafod cyffredin i raddau helaeth. Mae'r un peth ar gyfer Portiwgal a Brasil, neu Ffrainc a Quebec. Rhaid i ni, serch hynny, danamcangyfrif gwerth cyfnewid syniadau â phobl neu genhedloedd nad ydym yn rhannu iaith â nhw. Mae'r buddion yn anfeidrol.

Yma yn BLS rydym yn mwynhau bod yn rhan o sector sy'n tyfu'n gyflym sy'n cynnig gwasanaethau iaith i helpu i hwyluso'r rhyngweithio hwn. Gallwn eich hyfforddi chi neu'ch staff i gyfathrebu mewn iaith dramor (neu gyfathrebu'n fwy effeithlon yn eich iaith eich hun), gallwn ddarparu dehonglwyr ar gyfer cyfarfodydd busnes a chynadleddau, a gallwn gyfieithu unrhyw destun ysgrifenedig i unrhyw iaith sydd ei hangen arnoch. Rydym yn ymfalchïo yn ein angerdd am iaith, ac maent bob amser yn hapus i helpu i hwyluso cyfathrebu.

I'r rhai ohonoch sy'n awyddus i wybod beth fyddwch chi'n ei ddathlu eleni, 2011 yw Blwyddyn Ryngwladol Coedwigoedd, Cemeg a Phobl o Dras Affricanaidd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab