1) Bwlgarias ysgwyd eu pennau am 'ie' a nodio am 'na'.

2) Cymro ydoedd yn India, William Jones, a baratôdd y ffordd ar gyfer darganfod y teulu iaith Indo-Ewropeaidd pan sylwodd ar y tebygrwydd rhwng Groeg, Lladin a Sansgrit.

3) Cymysgedd o Eidaleg a Sbaeneg, o'r enw Cocoliche, yn cael ei siarad yn yr Ariannin, tra bod cymysgedd o Sbaeneg a Phortiwgaleg, o'r enw Portuñol, yn cael ei siarad ar hyd ffin Brasil.

4) Geiriadur y Iseldireg iaith yw'r geiriadur mwyaf mewn print a chymerodd 147 mlynedd i'w lunio.

5) I'r graddau y gellir ei fesur byth, mae llawer yn credu mai Saesneg sydd â'r eirfa fwyaf o holl ieithoedd y byd.

6) Daw'r ymadrodd 'to run amok' o'r Indonesia berf 'amuk' sy'n golygu 'rhedeg allan o reolaeth, gan ladd yn ddiwahân'.

7) Er gwaethaf ymdrechion i'w huno, Norwyeg mae dwy ffurf swyddogol: Nynorsk (Norwyeg newydd) a Bokmål (iaith lyfrau), gyda'r olaf yn cael ei ddylanwadu'n drymach gan Daneg.

8) Cymraeg, fel Navajo, yn cael ei ddefnyddio fel iaith god yn ystod yr Ail Ryfel Byd a Rhyfel y Balcanau.

9) Er ei bod yn cael ei hystyried yn iaith anodd i Ewropeaid ei dysgu, Tseiniaidd nid oes unrhyw amserau berfau, sy'n golygu nad oes unrhyw gyfamodau i ymarfer.

10) Almaeneg yn adnabyddus am ei eiriau cyfansawdd hir; un o'r geiriau hiraf a ddefnyddir yn gyffredinol yw Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (Y gyfraith ar ddirprwyo dyletswyddau ar gyfer goruchwylio marcio gwartheg a labelu cig eidion) gyda 63 llythyr.

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab