Gwasanaethau Iaith Busnes 10 gair gwych y dylid eu geirio

Mae geiriau newydd yn dod yn fyw trwy'r amser p'un a yw'n dod o gyfres deledu boblogaidd neu ddim ond darganfyddiad technolegol, ond mae llawer o eiriau newydd yn cael eu bathu trwy'r amser i ddisgrifio ein bywyd cynyddol fodern. Mae'r mwyafrif o'r rhain yn newydd ac yn arloesol, er bod llawer yn deillio o ddau air sy'n bodoli eisoes, mae mwg a niwl yn dod yn 'mwrllwch', a gelwir y rhain portmanteaus. Mae creadigaethau geiriau newydd yn cael eu defnyddio trwy'r amser ac mae ganddynt y budd o gyfleu dau ystyr mewn un.

Yma byddwn yn edrych ar rai o'r portmanteaus rydym yn teimlo y dylid ei ychwanegu at y geiriadur, neu ei eiriadur, yn y dyfodol agos.

GOFYNNWCH - Rhywun sy'n gofyn llawer o gwestiynau pan fydd yr ateb yn eithaf amlwg mewn gwirionedd, ac eto mae'n ymddangos eu bod yn colli'r pwyntiau sylfaenol hyd yn oed. Gellir defnyddio'r term hwn hefyd ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n rhoi'r gorau i ofyn cwestiynau trwy ffilm rydych chi'n ceisio'i gwylio.

DESTINESIA - Cyfuniad o gyrchfan ac amnesia, mae pobl ifanc a hen yn dod ar draws destinesia. Rydych chi'n rhedeg i fyny'r grisiau, ond yn anghofio'r hyn yr aethoch chi amdano; rydych chi'n mynd i mewn i'r gegin, ond does gennych chi ddim syniad pam eich bod chi yno.

YSTAFELL WELY - Pan fyddwch chi'n dringo i mewn i wely wedi'i wneud yn ffres ar ddiwedd diwrnod caled o waith - rwy'n siŵr eich bod wedi cael digon o'r rhain.

PADDICT - Rhywun na allwch ei wobrwyo i ffwrdd o chwarae ar eu iPad neu dabled gwerthfawr hyd yn oed trwy ddefnyddio torf. Gall padlo fod yn salwch difrifol a gwanychol y mae angen ei wella â llawer iawn o appupuncture Tsieineaidd.

TESTUNIO - Y teimlad rydych chi'n ei gael wrth aros yn bryderus am neges destun gan ffrind neu anwylyd. Heb ei ddefnyddio cymaint mewn ystyr lafar, ond yn sicr emosiwn arall y gallwn ei ychwanegu at ein rhestrau gwaith.

CELLFISH - Term Americanaidd ar gyfer rhywun sy'n defnyddio eu ffôn symudol gyda diystyrwch amlwg i'r bobl o'u cwmpas; boed yn siarad yn uchel mewn llyfrgell neu'n anfon neges destun at rywun arall yn ystod sgwrs.

AFTERCLAP - Na, nid rhyw fath o glefyd heintus, ôl-ddosbarth yw'r clap unigol hwnnw a glywir gan rywun ar ôl i bob person arferol orffen clapio.

BEERBOARDING - Y weithred o gael gwybodaeth yn gudd gan rywun o dan ddylanwad alcohol tra bod eu gwaharddiadau yn cael eu meddalu. Po fwyaf o alcohol a ddefnyddir, y mwyaf y mae'r dechneg yn gweithio, y mwyaf o wybodaeth y gellir ei thynnu.

PASSFUSION - Y weithred o fynd yn ddryslyd dros ben a chymysgu ar-lein pan na allwch gofio pa gyfrinair sy'n mynd gyda pha gyfrif. Gellir defnyddio'r ferf 'to passfuse' hefyd i fynegi'r dryswch unigryw hwn.

NONVERSATION - Sgwrs a gynhaliwyd yn unig i leddfu'r distawrwydd yn yr ystafell. Gall hyn amrywio o unrhyw beth; o dorri ewinedd traed i orchuddion rheiddiaduron, ond yn y bôn mae'n sgwrs nad yw'n ychwanegu unrhyw beth o gwbl i'n bywydau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab