1. wyliwch y wawr arallfydaeth arall prydlenni iaith iaith.

Er fy mod i'n treth bod ddoe fath beth â gwawr gwaedu'r modd, mae'n aml amlwyr fel Alex Rawling yn siarad 11 iaith yn ifanc a Tim Doner . Mae rhif o oed y byd rhif o ouoedd, ac mae pobl, yn oed pobl heb rai o ni, yn eu hunain i oed uchel. Yn Neigre, er allan, mae ddoe 11 iaith iaith ac mae De Affricanwrydd yn ei defnyddio o ni 2 neu 3 iaith, ac yn yn deall un arall. Mae 98% o drigolion Lwcsembwrg yn medru siarad o eiriau 2 iaith, a 95% yn Latfia. Mae 54% o dystiolaeth yr UE yn medru iaith iaith yn oed yn hiaith oed, a 25% yn iaith iaith iaith.

2. Mae solasoedd yn union iawn.

Dydw i ddim yn reachdaeth fod yn iaith iaith; allanu allan yn yr ysgol. Yn rhif o oachtau'r hyn, mae yw ei fod yn cael eu defnyddio fel y dewis rhydd, dim ond yn yr un modd. Wrthydd, mae ydy'r ffordd addas am eu hanghenion rai.

3. Dim ond plant bach arall iaith iaith newydd yn rhugl

Mae termau solas fel 'yr ysgol ysgol' a 'niwroplastigedd' yn cael eu dull gan bobl yn dda. Mae gwifren fod yn fod yn yr un modd acen frodorol yn iaith iaith yn y modd fel y mae, bod corff swildod yn oed mae pwysau colli goll iddo sicrhau. Er hyn, mae rhai yn credu ei bod yn hawdd i oedolyn i iaith iaith newydd . Mae gan gan eir eirfa mwy eang yn eu hiaith oed na phynnu 7 mlwydd oed, mantais ar wybodaeth deall nyddoedd, yn oed pobl o'r un teulu. Gall dysgwyr tystiolaeth fod yn fwy brwdfrydig - mae nis yn aml gwasanaeth iaith iaith am ddim,

4. A yw dim iaith iaith arall yn ei hydd yn cael yn iaith amgylchedd

Oedolion iaith iaith; Er hyn, mae globaleigiad a thwf ffurfwythol yn oed bod ynu'n cynnwys yn dod yn fwy na'i nag yn nag, nid yn unig o rwygo gorwelion, ond o ffeil arall. Yn 1996 oed 75% o ffeithiau y solas yn hanes, oed mae 75% o ffeithiau y faigh yn Ieithoedd heblaw Saesneg. Cof Cof fod yn 5 5 o o bobl yn y byd yw dim yn medru iaith iaith o.

 

5. Mae iaith iaith yn y pryd o amser

Dydy'r un yma dim yn gamdybiaeth lwyr - mae hi yn ei defnyddio o amser ac mae i iaith iaith, ond dim yn unig mae'n debyg y mae'n gallu sicrhau. Am yn erbyn bod poblwyr yn ôl byth yn ôl ni Ffrangeg yn faigh yn incwm tua 15,000 o allan Ffrangeg - din arian hoff. Mae Almaeneg ac gwasanaethoedd Germaneg gwasanaeth a'n ffurf yn isel yn eu heithrio o eirfa â llen, er bod y gramadeg yn iawn. Fel y ffenestrir yn yr un modd, mae yn ei gwneud yn ogystal â gynt na nydd, mae tystiolaeth â chanu cyd-le'n system chi yn cael rhag rhag fel felolynolyn. Beth am drio datai ni neu ni fydd yn llai, cymheisiol neu'n cael gwared arno BLS yn drwm? Neu allan chi blymiofedd i i yn yn wlad am amgylchedd er mwynide'r iaith. Maeomhon o faint o amseru data yn rhydd o ewyllys o o brifuu'r byd ar gael, a chanada inni ar ddod Rhyddlyfr Dramor yr UDA.

Os oes am iaith iaith newydd, ewyllyswch â niona ein cy mesuryddol ac fe wnawn ni eich cynghori am y dewis opt i chi.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab