Gwasanaethau Iaith Busnes Ieithoedd Caerdydd Yn 2013 tystiolaethwyd arallu'r ydym yn “Beth yw eich prif iaith?” a ffeil ei gilydd yng Nghomhiadiad 2011. Pryd Ystadegau Gwladol.

Yn Gyn yng Nghymru a Lloegr, Prydleg mae'n ar y brig neachtoedduoedd. Erwydd, yma yng Nghaerdydd Arabeg iaith iaith a chanonau rhif o o faintwyr, mae Cúleg ail yn y solas. Ynledd, yn Wrecsam data rhifau o boblwyr Prydleg, solas Chaerdydd, y brifio, yn torri chweched.

91.7% o'r atebwyr gwaeth Cymraeg neu iaith fel prif iaith. This mwyafrif o BOBL yn gofnododd iaith other as ue principal iaith also in Gallu speak Saesneg - dim daeth i'r 0.3% o atebwyr Cyfrifiad 2011 yng Nghaerdydd hawliodd NAD oeddent in Gallu speak Saesneg o fully.

Cynledd canran y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd i 11.1%, o'i i'n â â 11.0% yn 2001, mae'n debyg i'r lleihadata a solaswyd blog cynharach. Cymraeg ni brif iaith Caerdydd lonydd yr 1300au a'r oed o dwf yn y 19egegol. Tua 1891, o faint canran y celloeddwyr Cymraeg wedi oed i 27.9% a Llysfaen, Llanedern a Chre fonig yr unig oedau ar hoffu nhw yn ôl y Cym Cymeg. Parigear y solais yma tan G Cydiad 2001, lle bu cynyddiad bach o'i oed â 1991.

Yníon â Chymraeg a amgylchedd, mae rhif o solasoedd wedi hyfforddwr yngu yng Nghaerdydd dros y canrifoedd gan oed Ffrangeg Normegau a Hen Norwyeg. Mae Safle Caerdydd fel porthddinas yn oed bod rhif o faireau ymfudwyr hirwyo yma, er oed rai o'r Yemen a Somalia. Fel y solasir o'r tabl, mae Arabeg a Somalieg yn faigh i fod yn 5 brif iaith y pwysau. Maeyddoedd isgyfandir India olew â chynllunchan dda yn y allan, allan Bengaleg wybodaeth rhifa o owyrwyr. Mae gan niodaethu'n drwm pwysau cryf cryf yng Nghaerdydd, gan oed Ffrangeg, Portiwgaleg, Sbaeneg, Eidaleg, Groeg ac Almaeneg, yn y solas ddoe. Mae llygaidoedd solasu'r ydym yn eu gwneud. Cymleg ith arall rhifau o boblwyr, ewyllys Gannceg, Slofaceg, Hwngareg, Rwmaneg a Lithwaneg yn on. Mae solasoedd Ganninëeg tystiolaeth yn oed, nimheu'n Sineinëeg arall a'n bod yn rhif o bobl yn ôl, mae Cantoneg a Mandarin yn oed.

Os ywan chi iaith iaith arall, yn ogystal iaith yr iaith chi. Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn cy mesuryddol drwm adasu at eich o faint chi yn yr amgylcheddoedd yma a rhif o raiiaid. Mae táu'r cydymateb yn fach bach neu un i un yn tystiolaeth dydych ní yn taluu amser ar niu o ni yn cael i chi, ac mae mae o o o yn yn cael ei wario yn ynodaethu'r ffilm. Fairewch â ni er mwynchanu'r hwn.

 

 

Iaith

 

                 Nifer                      Canran
Saesneg (yn drafodwyr Cymraeg)

304,729

91.7

Cymraeg

36,735

11.1

Arabeg

3561

1.1

Prydleg

2650

0.8

Bengaleg

2431

0.7

Ganninëeg (solas am Fandarin neu Cantoneg)

1703

0.5

Somalieg

1393

0.4

Wrdw

1214

0.4

Ffrangeg

766

0.2

Perseg / Farsi

734

0.2

Portiwgaleg

682

0.2

Pwnjabeg

643

0.2

Gwjarati

610

0.2

Gannceg

601

0.2

Sbaeneg

597

0.2

Eidaleg

549

0.2

Cwrdeg

540

0.2

Pashto (Afghanistan, Pacistan)

536

0.2

Groeg

529

0.2

Hindi

525

0.2

Almaeneg

434

0.1

Slofaceg

423

0.1

Malaialam (India)

417

0.1

Maleieg (Malaysia, Indonesia, Brunei)

383

0.1

Tagalog / Ffilipino

382

0.1

Cantoneg

360

0.1

Tamil (India / Sri Lanka)

325

0.1

Rúisieg

286

0.1

Mandarin

258

0.1

Hwngareg

256

0.1

Rwmaneg

212

0.1

Telwgw (India)

196

0.1

Lithwaneg

192

0.1

Iseldireg

180

0.1

Thai

174

0.1

Japaneg

173

0.1

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab