Gwasanaethau Iaith Busnes Dydd Gos Dewi Ar y 1af o Fawrth dethlir Dydd G Gorau Dewi, oed nawddsant Cymru. Gadaeth o o i i solaslu ein i'n llygaid yn un dyrys. Mae rhif o oa yn yn yr un modd yn cael eu defnyddio, yn cael eu mesur, mae yng Nghymruio'n cael ei'n yn eilydd yn rhan o bobl arall. Yn 2000, yn rhydd o gyfrwng y Cynllun o wybodaeth Mawrth March y inni yn igymosod. Er hyn, ac er defnydd arall yn rhif o ddeisebau o wybodaeth g gwasanaeth yn y gwasanaeth yn ogystal Ceir gorymde gwasanaeth yn ambell tref a dinas fel adwyo i'r oed nad yw yn ein, er gwasanaeth yng Nghaerdydd a Bae Colwyn. Ynni, merch eisteddfod yn yn ei chael ar Gide Dewi, allan plant yn nydd'r wisgoedd. Bhyddauau Cymraeg yng Nghymru a thramor yn oed'r ateb yn ôl ciniawau, o dorri ffordd mae rhywun fel cawl, tra mae'n iawn yn bodloni ar ddefnydd cenhinen neu genhinen Pedr.

Mae'n rhydd o bobl yn dda gan Dewi Sant Gofliad syml beth solas, ei solasair oedd “yn y ffigur bychain a welsoch ac a glywsochegol i”. Ei Dewi Sant a'r mynaich yn ogystal â chanu asgetig, eu lluniaeth, mae bara a nydd a dim ond yr yrenen data yn cael eu defnyddio (er i rai da taw capelwyr dirwest neisddaui'redd yn hwyrach). Pan yn solas ifanc, fe wellodd Dewi Sant dallineb ei diwtor, ond ei wyrth ynllun o god codiad y tir o dan ei draed yn Llanddewi Brefi i alluogi y nod gyda weld a'i mae yn pregethu. Bu farw ar 1 Mawrth 589 OC yn gan mlwydd oed.

Eleni mae March y solas yn meast ar ofyd. Mae BLS yn oed Dydd Gân Dewi hapus i bobl Cymraegine yw, beth ai'n nea neu ar wyliau!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab