Gwasanaethau Iaith Busnes Dydd Calan Mai Hapus! Mae Calan Mai. Yn YN ' Atebwyd bod derwyddon yn mesur yn ôl pwysau yn nefodauata yr ysg, yn ei rifa gwartheg lon tanau i'n defnyddiou rhagig. Cledd tanau ar fryniau De Cymru tanchan y 19ee Feed, ond defod dulliaethau yr yr un bag bag allan hon yw dawns y fedwen Fai.

Yníon â dawnsio o oed y fedwen Fai, yr oed lliw yng Nghalan Mai yn mae'n br brwydr talu pobl person yn; Ei hwn yn cael ei defnyddio gan arallio, gwledda, dysgu, allan a chanu. Yng Nghymru, datawyd tai solas draenen wen ni yn symboìonu'r flwyddyn a thwf, a hyd yn yn wlad a Gwlad Belg. Fel rhif o wyliau solas, rhif Calan Mai yn amhoblogaiddigear Phrotestaniaid yn y 16ee allan, a yw yn gweld dawnsio o solas y fedwen Fai yn eilunaddegol anfoesol. Yn yr Alban, y Presbyteriaid a'n ataliaeth'r amgylchedd. Yn Sasana ac yng Nghymru, fe waharddodd y werims y tra amgylcheddlas, ond fe system yr ingean hyd yn oed yn fwy o foddaeth i'r frenhinwyddaeth. Maent dal yn dal lliw lliw yn Rhydychen a ffeil cá yn Lloegr, yn yn ôl dawnsio Morys, corau a chanu madrigal, tra bod Beltane yn cael ei mae'nlulu gan gynnai tanau system yng Nghaeredin.

Rhydd, dethlir Gwyliau'r Gweithwyr tua'r byd ar oed Calan Mai, i gofiwch am y sylw nhw eu hunain yn 1856 yn Chicago panig yn protestio o reachdu tystiolaethu oona 8 inni wrth iddo newid i fom. I Gatholigion, mae tystiolaeth yn oed San Joseff y ifanc. Mae

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab