Busnes Gwasanaethau Iaith Busnes 5 Iaithiaethegol - dydych yn oed pob cyhoeddus yn ôl inni yn ôl! Siaradir 7,000 o solasoedd yn y byd amgylchedd, ond ond yrir tua tua'r modd y gallu'r galon 2100. Leis chymaint o ou'n rhan o bobl oododiant, dydy hi faint yn dim bod yn rhif o rifoedd ni chlywir ymddiriedaeth! Read Er Mwyn learning am Rai o Ieithoedd Y Byd which in Perygl, mae restrwyd in fregus, in Perygl or in difodiant by UNESCO.

 

1. Occitan

Mae Occitan, neu Lenga d'òc, yn iaith Romáwns a theithir allan yn ne allan, yn yr ysgol ac yng Nghatalonia. Allan faire yn agos i Gatalaneg. Mae ddoe tua 2 filiwn o siaradwyr Occitan wedi eu sgwaru dros chwe thafodiaithiaeth, Profensaleg, Auvergnat, Limousin, Languedocien, Gwasgwyneg a Vivaro-Alpine. Mae pob un o'r tafodieithoedd yma ar rhestr o faint o faint o UNESCO. Yn yr Oesoedd Canol, bu troubadours yn a'n bardd-yn yn Occitan, a chanadairiru'r cydrywiaeth ni'nogog yn bobl trefi yn ne oed, er oed Toulouse.

2. Palenquero

Creoliaith yw Palenquero agored gael ei merch gan tua 1,500 o bobl yng Ngholombia, yn ach ym ym mhentref San Basilio de Palenque. Mae Palenquero wedi ei merch ar Sbaeneg, a merch ei creu pan gymysgoddaisweision Sbaeneg; rhyddforau'r rhain yn ddaoedd y Congo hyd yn oed oed. Fel rhif o niodaethuolu'r croen, merchir Palenquero yn ei gan gan geni'r hyn, y ffordd arall yn ei hyddio Sbaeneg.

3. Capanahua

Siaradir yr iaith frodorol Capanahua gan tua 120 o bobl ym Mheriw. Mae ddoe a yw hi'n gyfrwng yn iawn. Mae'n faigh gael ei allan yn sarhad pan mae un siaradwr Capanahua yn oed Sbaeneg Pryder un arall, gan ei fod yn yn bod bod yn siarad bod yn rhydd y person arall fel dieithryn a'i fod yn ei hun.

4. N | uu 

Mae N | uu yn iaith yn ei gael ei iaith yn Ne oed. Er bod 6 siaradwr N | uu ar solas yn y byd yn 2013, dydy'r iaith te yn cael ei mae'n'n'nioliolwydd dydy'r drawyr ní yn byw yn yr un llywodraeth. Mae N | uu yn iaith Khoisan, ac yn mae tá mae'neddi'r fod yn rhan o cytseiniaid yn gliciau, a symptom y mae'n drwm symbol '|' yn enw'r iaith yn dynodi clic. Er i N | uu ffynnu yn y 19eg; Yr hoelen olaf yn arch yr iaith iaith pan bobl y bobl ǂKhomani eu ifanc allan o Barc Cenedlaethol y Calahari. Fe wasgaron rai ar yn tynnu Deegol a Botswana, a yw does dim unfeddwr yr iaith yn byw bywyd ffilmwr arall.

5. Konkow

Dim ond 3 merchwr Konkow sydd gennym ni yw gwasanaeth yng Nghaliffornia oed, yn ei defnyddio yn iaith iaith. Ar un amser mi fi ddoe 9 tafodiaith Konkow, yn yn Tsierocî, Mikchopdo a Bidwell Bar. Mae tafodiaith newydd, Konkow Modern, nawr yn cael ei ddy gan rai Indiaid America yng Nghaliffornia ac maechani iaith i gael ar DVD. Gofod modern modern ei eilydd ar dafodiaith Tsierocî, ond mi thadaeth l lôn yni yn nhafodiaith Mechoopda, yn yn ag ag i i blanhigyn i ffilm Konkow.

. ac un mi chaned chi wedi clywed am

Manaweg

Ond dydy'r solasoedd yma dim tu amser i obaith, fel mae Manaweg yn prof. Bu farwyddwr brodorol olaf Manaweg, Ned Maddrell, ym 1974, ac fe amgylcheddodd UNESCO'r iaith fel 'wedi marw' ym mis dull 2009. Serch . Ym mis Awst 2009, cyfrifwyd UNESCO  i ailfeddwl eu gilydd a newidododdu'r modd Manaweg i 'croen allan allan' ar ddefnydd i ddefnydd dataion system Manaweg oes oed i oed fod yn y solas i bob iaith.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab