Ffrangeg (français) yn iaith Rhamant, yn disgyn o'r Lladin a siaredir yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig. Cymerodd yr awenau o'r Lladin fel iaith swyddogol Ffrainc ym 1539. Mae'r mwyafrif o siaradwyr Ffrangeg brodorol i'w cael yn Ffrainc, ac yna Canada Ffrengig (Quebec), Gwlad Belg, y Swistir, Monaco a Lwcsembwrg. Mae hefyd yn iaith swyddogol yn yr Eidal, Haiti, Libanus, Guiana Ffrangeg, Guadeloupe, Martinique, Burkina Faso, Camerŵn, Chad, Arfordir Ifori, Madagascar, Rwanda, Senegal a'r Seychelles, ymhlith nifer o rai eraill. Mae'r Sefydliad Internationale de la Francophonie yn sefydliad rhyngwladol o wladwriaethau Ffrangeg eu hiaith sy'n trefnu gweithgareddau er budd poblogaethau Ffrangeg eu hiaith a hyrwyddo'r iaith Ffrangeg, gan barchu amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol ar yr un pryd.

Roedd y Ffrangeg i raddau helaeth yn lingua franca o'r 1600au i'r 1900au, yn enwedig yn Ewrop, oherwydd goruchafiaeth Ffrainc ar y cyfandir, dim ond yn gymharol ddiweddar y cafodd ei gysgodi gan y Saeson (yn dilyn ymddangosiad yr UDA fel uwch-bwer byd). Fodd bynnag, hi yw'r drydedd iaith fwyaf llafar yn Ewrop o hyd. Mae nifer y Francophones ledled y byd hefyd wedi cynyddu'n esbonyddol dros y tri degawd diwethaf. Mae'n iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig a'r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â llawer o sefydliadau rhyngwladol eraill (ee'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol, NATO) a thua 30 o wledydd.

Mae'r mwyafrif o eiriau Ffrangeg yn deillio o Ladin, neu wedi'u hadeiladu o wreiddiau Lladin neu Roeg, er bod nifer gyfyngedig o eiriau wedi'u mabwysiadu o ieithoedd eraill, yn fwyaf arbennig o'r Saesneg (ee 'le wythnos-diwedd'), Eidaleg (ee 'piano') ac Almaeneg (ee 'leitmotiv'). Mae'r iaith Saesneg yn frith o eiriau ac ymadroddion Ffrangeg, fel 'à la carte', 'crème fraîche' a 'joie de vivre'.

Mae'r Academi Ffrangeg, a sefydlwyd yn swyddogol ym 1635, yn gweithredu fel awdurdod swyddogol ar yr iaith Ffrangeg, ond dim ond mewn rôl gynghori. Mae'n rheoleiddio sillafu, gramadeg a defnydd Ffrangeg ac yn cyhoeddi'r hyn a dderbynnir yn eang fel geiriadur swyddogol yr iaith Ffrangeg. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi ceisio atal Seisnigeiddio Ffrangeg (hy trwy annog pobl i beidio â defnyddio geiriau fel 'l'email' o blaid 'le courriel'). Mae'r Cynghrair française, a sefydlwyd ym 1883, yn sefydliad sy'n ceisio hyrwyddo Ffrangeg (iaith a diwylliant) ledled y byd, yn bennaf trwy ddysgu Ffrangeg fel iaith dramor. Mae Ffrainc ar frig rhestr y gwledydd yr ymwelir â hwy fwyaf yn y byd.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Ffrangeg (Saesneg i Ffrangeg a Ffrangeg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Ffrangeg proffesiynol cymwys, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Ffrangeg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Gallwn ddarparu ar gyfer pob math o Ffrangeg a gallwn hefyd leoleiddio cynnwys sy'n bodoli eisoes. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Ffrangeg, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Ffrangeg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab