Mae Ffinneg (Suomi) yn iaith swyddogol yn y Ffindir a'r UE ac mae'n iaith leiafrifol gydnabyddedig yn Sweden a Ffederasiwn Rwseg. Mae 6 miliwn o siaradwyr brodorol y Ffindir ledled y byd, yn bennaf yn y Ffindir ond hefyd yn Estonia, Norwy a Sweden. Mae'r Ffindir, ynghyd ag Estoneg, yn rhan o'r grŵp Baltig-Ffinneg o'r ieithoedd Finno-Ugrian. Yn hanesyddol, siaradwyd ieithoedd Finno-Ugrian o Norwy i Siberia. Mae gan y Ffindir ddwy brif dafodiaith, Gorllewin y Ffindir a Dwyrain y Ffindir, ond maent yn gyd-ddealladwy. Mae gwahaniaeth sylweddol hefyd rhwng Ffinneg safonol (yleiskieli) a Ffinneg lafar (puhekieli).

Mae'r Ffindir wedi benthyca geiriau'n helaeth o ieithoedd eraill, gan gynnwys ieithoedd Baltig, ieithoedd Almaeneg a Sweden. Mae Sweden wedi bod yn arbennig o ddylanwadol o ran termau llywodraethol, er enghraifft mae'r geiriau ar gyfer talaith (läänit) ac ymerawdwr (keisari) yn dod o'r geiriau Sweden 'län' a 'kejsari' yn y drefn honno. Bu'r Ffindir o dan lywodraeth Sweden am 600 mlynedd, ac yn ystod yr amser hwn Sweden oedd yr iaith swyddogol a hefyd iaith y dosbarth uwch. Hyd yn oed heddiw, mae gan yr iaith Sweden statws cyd-swyddogol yn y Ffindir ynghyd â'r Ffinneg. Mae geiriau benthyca Germanaidd a ddefnyddir yn y Ffindir yn profi bod gan y Ffindir hynafol fasnachu â phobl Germanaidd, er enghraifft y geiriau Ffinneg am fara (leipä), aur (kulta) a haearn (rauta) i gyd â gwreiddiau Germanaidd a'u bod i gyd yn ddeunyddiau masnachu pwysig. Yn 1548, cyfieithodd Michael Agricola y Testament Newydd i'r Ffinneg, a hwn oedd y darn cyntaf o lenyddiaeth y Ffindir i gael ei gyhoeddi. Yn y 19th ganrif y Kalevala, cyhoeddwyd cerdd epig yn seiliedig ar chwedlau gwerin traddodiadol, a ysbrydolodd fudiad cenedlaetholgar ac a arweiniodd yn y pen draw at wneud y Ffindir yn iaith swyddogol ym 1892.

Mae Ffinneg safonol heddiw yn iaith eithaf newydd; ychydig iawn o eiriau sydd ar ôl o'r iaith Finno-Ugrian wreiddiol. Mae hefyd wedi ymgorffori rhai geiriau benthyca Saesneg yn ddiweddar, dan ddylanwad teledu yn arbennig, gan fod y rhan fwyaf o raglenni teledu Saesneg ar deledu o'r Ffindir yn cael eu hisdeitlo yn hytrach na'u trosleisio. Er enghraifft, mae 'deittailla' yn air Ffinneg newydd sy'n deillio o'r Saesneg 'hyd yn hyn'. Fodd bynnag, mae'r Swyddfa Cynllunio Iaith a'r cyfryngau hefyd wedi bod yn dyfeisio geiriau Ffinneg newydd ar gyfer terminoleg dechnegol, er enghraifft 'tietokone' - yn llythrennol 'peiriant gwybodaeth' - ar gyfer 'cyfrifiadur' (ni ddaliodd y gair benthyg Saesneg 'kompuutteri' ymlaen). Mae'r Ffindir hefyd wedi cyfrannu rhai geiriau i'r iaith Saesneg, er enghraifft 'sawna'.

Mae'r Ffindir yn defnyddio'r wyddor Ladin gyda dau lythyren ychwanegol, ä a ö. Mae 15 achos enwol yn y Ffinneg, o'i gymharu â dau yn unig yn Saesneg, pedwar yn Almaeneg a chwech yn Rwseg, ac nid oes erthygl bendant nac amhenodol. Mae'r ffactorau hyn i gyd wedi cyfrannu at y Sefydliad Iaith Amddiffyn ym Monterey, California, gan raddio Ffinneg iaith lefel tri (allan o bedair posibl) am anhawster dysgu i siaradwyr Saesneg brodorol.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Ffinneg cyfieithu (y ddau Saesneg i'r Ffinneg a Ffinneg i'r Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o weithwyr proffesiynol cymwys, profiadol iawn Ffinneg cyfieithwyr, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein Ffindir i gyd profir cyfieithiadau gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Ffinneg dehonglwyr, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r goreuon Ffinneg tiwtoriaid iaith, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i chi i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab