Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn ymfalchïo yn ei arbenigedd gyda phob math o gyfieithiadau ariannol. Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw cyflwyno dogfennau cywir a dibynadwy, y mae ein tîm arbenigol o gyfieithwyr ariannol, sy'n cynnwys siaradwyr brodorol - pob un â phrofiad uniongyrchol yn y diwydiant ariannol - yn eu darparu bob tro yn ddi-ffael.

Os ydych chi am ehangu eich cwmni, creu deunydd marchnata hygyrch neu anfon eich cyfathrebiadau corfforaethol dramor, bydd Gwasanaethau Iaith Busnes yn eich helpu i gael y blaen dros eich cystadleuwyr trwy gyfieithiadau ariannol arbenigol. Rydym yn gwbl ymwybodol o bwysigrwydd y testunau hyn, felly rydym yn cadw at yr egwyddorion canlynol, ymhlith eraill, i gyflawni cyfieithiadau di-ffael:

  • Gwybodaeth benodol - Mae gan bob aelod o'n tîm cyfieithu ariannol brofiad uniongyrchol yn y diwydiant, sy'n golygu bod gwybodaeth arbenigol yn mynd i mewn i wneud eich cyfieithiad. Mae'r derminoleg benodol sy'n ofynnol i sicrhau bod eich dogfennau'n cael eu deall yn llawn bob amser wrth wraidd ein gwaith. Nid yn unig hyn, ond mae ein technoleg cyfieithu yn caniatáu inni gynnal cywirdeb a chysondeb trwy ddefnyddio geirfaoedd a atgofion cyfieithu (TMs).
  • Cyfrinachedd - Rhaid cadw gwybodaeth gorfforaethol yn agos at y frest, a dyna pam mae'n bwysig dewis yn ofalus wrth anfon eich dogfennau i'w cyfieithu. Yn y Gwasanaethau Iaith Busnes, rydym yn gwarantu cyfrinachedd a diogelwch llymaf, gyda'r holl gyfieithwyr wedi llofnodi Cytundebau Peidio â Datgelu i sicrhau diogelwch data. Ac i fynd yr ail filltir, rydyn ni'n cadw'r holl ddogfennau ar weinydd diogel, ac nid yw'r rhain byth yn cael eu cadw'n hirach na'r angen.
  • Dyddiadau cau tynn - Mae'r byd ariannol yn gyflym ac yn gofyn llawer. Rydym yn deall hyn ac, o'r herwydd, yn gwneud ein gorau i ddiwallu'ch anghenion. Yn rhedeg trwy rai deunyddiau uno munud olaf y mae angen eu cyflwyno dramor? Dim problem - mae ein tîm cyfeillgar o Reolwyr Prosiect bob amser yn llwyddo i gael ein tîm helaeth o gyfieithwyr yn y swydd a chael eich testun wedi'i gyflwyno cyn gynted â phosibl. Rhowch wybod i ni pryd mae ei angen arnoch chi, a byddwn ni'n gofalu am y gweddill.

Mae ein cleientiaid yn ymddiried ynom i ddarparu eu cyfieithiadau yn gyflym ac yn gywir. Nid yn unig y mae gan ein tîm brofiad uniongyrchol mewn meysydd ariannol, ond rydym yn gyfredol yn y sgiliau cyfieithu a'r dechnoleg ddiweddaraf i gael eich testunau'n berffaith - bob tro.

Yn Business Language Services, rydym yn hapus i gynnig ein harbenigedd ar unrhyw gyfieithiadau ariannol y gallai fod eu hangen arnoch. Dyma ein ceisiadau mwyaf cyffredin am gyfieithu yn y pwnc hwn:

  • Cyfrifon ariannol
  • Cyfrifon rheoli
  • Adroddiadau cyfrifyddu
  • Erthyglau Cymdeithasiad
  • Datganiadau banc
  • Cynlluniau ariannol a rhagweld
  • Adroddiadau cyllidebu

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab