Mae BLS wedi ein cynorthwyo gyda chyfieithu ein “Llawlyfrau Peiriannau” a chynnwys sgrin ar gyfer ein AEMau a reolir gan PLC. Maent wedi bod yn arbennig o fedrus wrth ddeall termau peirianneg a natur dechnegol ein ceisiadau ac maent wedi cyfieithu'r rhain nid yn unig i'r ieithoedd Ewropeaidd a ddefnyddir yn fwy cyffredin fel Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg ac ati, ond maent hefyd wedi cyflenwi cyfieithiadau Tsieineaidd ac Hebraeg Syml i ni.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab